Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Çanak Rüya Tabirleri:Çanak
Rüyada görülen çanak, temiz bir hizmetçidir. Eğer bu çanak çamdan ise kadın veya kendisiyle öğünülen arkadaşa işaret edilmiştir.

Büyük çanak, sim saklamayan, yaşayışı güzel olmayan veya çocuğu olmayan erkek ve kadına da işaret eder.

Rüyada görülen çanak, insanın rızkıdır. Bunun için bir kimse rüyada bir çanak yaladığım görse, nzkı tükenir ve eceli yaklaşır.

Bir kimse rüyada bir çok adamların büyük bir çanağın başında toplandıklarını görse, bu rüya onların toplanacakları yere veya çadırlarına yahut üzüm sıkmak veya yağ çıkarmak için koyacakları aletin yerine işarettir. O kimseler savaşçı iseler, savaşmak için toplanmalarına, ziraatçı ve işçi iseler iş üzerinde toplanmalarına işarettir.

Rüyada görülen çanak dosta, içinde takdim edilen tatlı da sevgiliye delil olur. Bunun için elinde içinde tatlı bulunan bir çanak gören kimse, dostu ile bir araya gelir.

Rüyada görülen ağaç çanak, dinden çok hayır gelen bir hizmetçi ile tabir edilir,
Çanak Ve Çömlek
Zenginlik ve servete yorulur. Çanak yalamak ölümün yaklaştığına işarettir.Çanak Ve Çömlek Yapıcısı
Rüyada çanak ve çömlek yapanı görmek, kaplarla uğraşan hizmetçilere ve dindar kadınlara işarettir. Çanak, çömlek
yapıcısını görmek, soy, mal ve güzellikle iftihar etmeye işarettir.