Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:



Çek Rüya Tabirleri:



Çek
Ertelenmiş borçlarınızı ödeyeceğinize sorunları aşacağınıza ve rahat edeceğinize işaret eder.



Çekmek
Başka bir yere götürmeye muktedir olduğu bir şeyi şurup çekmek, kasd ve düşünmesiyle yahut da, güzel siyasetiyle çetin işlerini kolaylaştırmaya ve güç işlerin kendisine itaatkar olmasına işarettir. Çekilen şey kötülüğe
alametse, rüya sahibinin de akıbeti kötü olur.




Çekiç
Rüyada görülen çekiç, emniyet mensubudur. Bazı tabirciler, rüyada bir çekiç aldığını gören kimse çokça fazilet elde eder, dediler. Çekiç erbabı için yardım ve rızka işarettir. Bazen çekiç şerre ve konuşurken karışan seslere işarettir.



Çekmece
Rüyada çekmece görmek, bekar erkek için evlenmeye, kız için de kendisini muhafaza edecek bir kocaya işarettir.



Çekmece
İyi bir insanla evlilik yapacağınıza ve çok iyi bazı dostluklarınız olacağına işarettir.



Çekiç
Rüyada herhangi bir şekilde çekiç görmek geçici bir sıkıntı veya tasaya işarettir .



Çekiç
Büyük sorunların üstesinden gelmeniz ve büyük engelleri aşmanız gerekecek.



Çekirdek
Hurma çekirdeğini görmek, uzun ömre delildir. Hurma çekirdekleri evin temeline ve güzel itikad manasına gelir. Çekirdekler uzaklaşmağa ve ayrılığa işarettir,



Çekirdek
Çevrenizdeki kötü arkadaşlarınızın dedikodunuzu yaptığını anlatır.



Çekiştirmek
Kimi dostlarınızın sizi çekiştirdiğinin işaretidir.



Çekinmekten Men Etmek
Bir kimseyi rüyada çekinmekten menetmek, iyilikle emredip kötülükten sakındırmaya, akrabaları ziyaret etmeye ve onu
işleyen kimsenin nefsini kötülüklerden menetmesine işarettir.