Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Alın Rüya Tabirleri:Alın
Rüyada alın görmek, kişinin insanlar arasında rütbe ve makamına, sözünün geçerli ve tesirli olduğuna işaret eder.

Alında kusur ve ayıbın görülmesi rütbe ve heybetinde ve sözün geçerliliğindeki noksana işaret eder.

Bir kimse başkasının alnının darlaştığını görse, o kimsenin güzel olanahlakının kötü olmasına, yine başkasının alnının fazlaca genişlediğini görmek, o kimsenin akıllılığından sonra ahmaklığına, ilimden sonra cehalete düşmesine işaret eder.

Bazen de alın, cömertlik ve cimriliğe işaret eder. Alnının siyahlanmış ve dağlanmış olduğunu gören kimse, cimri olur.
Alnının güzel ve nurani olması sadaka vermeye ve yardımlaşmaya işaret eder.

Bazen de alın. seccade v.s. gibi insanın üzerinde secde ettiği şeye işaret eder. Bir kimse rüyada alnında yara ve çıban çritfağını görse, namazdaki kusuruna yahut secdesini tamam etmeyenlerden olmasına ya da yüzüne karşı başkala-
rının çirkin bir söz söylemelerine işaret eder.

Alnın parlak görülmesi, kişinin çok secde eden yani çok namaz kılan bir mümin olduğuna işaret eder.