Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Ashab-ı Kiram Rüya Tabirleri:Ashab-ı Kiram
Rüyada sahabe-i kiramı güzel halde görmek, o kimsenin sahabe hakkındaki güzel itikadına ve yollama tabi olmaya işaret eder. Bazı kere bu rüya, askeri harekata ve asker sevkine, bazen de ilmin ve emr-i bilmaruf ve nehy-i anilmünkerin yayılmasına işaret eder.

Sahabeyi görmek, iyi geçinmeye, muhabbete, kardeşliğe yardım ve yararlılığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalpte olan kin ve adavetin gitmesine ve sevgiye işaret eder.

Rüyayı gören fakir ise zengin olur. Çünkü onlar birçok fetihlerde bulunup ganimetler elde ettiler. Eğer zengin ise ahireti dünyaya tercih eder ve malını Allah rızası için sarf eder.