Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Bostan Rüya Tabirleri:Bostan
Rüyada bostan görmek, rüya sahibinin nişanlanmasına veya evlenmesine, ve arzularının gerçekleş mesine işarettir. Eğer rüya sahibi evli ise, o zaman hayırlı bir evlada sahip olacağına işarettir. Rüyada bostan suladığım gören kimsenin mevki ve rütbesinin yükseleceğine, mali durumunun düzeleceğine işarettir.

Bostanım kurumuş görse, o kimse rüyayı görenin hanımına hainlik eder. Yapraklan dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.

Meyve ve hasılat zamanı bostana girmek, hayır ve rızka ve çokça salih amel işlemeye, eş ve evladlara işaret eder.

Bostana girdiği zaman hasılatın son zamanları ve yaprak dökümü zamanı ise durumunun ifşa edilmesine, borca, hanımını boşamaya, evlatlannın kaybolmasına işaret eder.

Bostana giren ölü ise, o kimse cennettedir. Eğer bostana giren sağ salim birisi ise, o kimsenin nefsine zulmetmesine ve dininde itimat edilir birisi olmadığına işaret eder. Eğer bostanda hükmü icra edilen birisi ise veya bostana
sahipse, izzet ve otorite sahibi olur. Eğer bunlardan hiç biri olmazsa nefsine zulmeden müsrif birisi olur.

Bazen bostan, eş, çocuk, mala, İyi geçime, üzüntü ve kederlerin gitmesine işaret eder.
Bostan
Kadın demektir. Birinin bostanını sulamak yasak ilişkiye girmek anlamına gelir. Sonbaharda bostanda olmak:aile içinde bir üzüntüye,para açısından sıkıntıya veya bir vefat anlamına gelir.Bakımsız bir bostan:bir olaydan dolay çok acı çekeceğinize işarettir.Bostanda ağaç görmek:çok zengin bir kadınla evlilik,verimsiz bir bostan görmek:evliliğin boşanmayla biteceğine işarettir.