Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Boy Rüya Tabirleri:Boy
Rüyada boyunun uzun olduğunu görmek, fitneye bazen bencillik, kuvvet, kudret ve zenginlikle iftihar etmeye işaret eder. Uzun olan boyun kısa görünmesinde hayır yoktur. Çünkü bu rüya, sahibinin itibardan düşmesine veya
ecelinin yaklaşmasına işaret eder.

Bir kimse rüyada boyunun haddinden fazla uzadığını görse, o kimsenin göğe doğru yaklaşmasından dolayı ecelinin yakınlığına veya rütbe ve makamından düşmesine işaret eder.

Memur olan bir kimse boyunun kısa oldugunu görse memuriyetten alınır veya istediği şeye kavuşmasının mümkün olmadığına işaret eder. Rüyada görülen boy kısalması, muhakemede veya münakaşa yapmaktan aciz katmağa işaret eder. Boyun küçülmesi. savaş ve düşmanlıkta perişanlık
ve zillete işaret eder.

Rüyada görülen boy uzunluğu, memuriyet talebinde bulunan kimse için istek ve arzusuna kavuşmasına işaret eder.
Boya
Rüyada görülen boya, örtüp gizlemektir. Sakalda görülen boya, gösterişe amel ile hileye işaret eder.

Boya kullanmak kendisine layık olan kimse için nimetler ile yardımlaşmaya düşmanı zelil ve hakir etmeye ve korkudan emin olmaya, kendisine layık olmayan kimse için de üzüntü, keder, şiddet, borç, dost ve ahbabı terk etmeye işaret eder.

Saç ve sakalı ağarmış kimsenin kına ve boya kullanması, riitbesinin ve kuvvetinin artmasına işaret eder.

Bir kimse sakalına kına koyduğunu ve sakalının da kınayı tuttugunu görse, o kimse sünnet-i seniyeye tabi olur.

Basma kına koyduğunu ve sakalına koymadığını görse, o kimse başkasının malını gizler. Bir kimse rüyada boynuna yılanın sarılmış olduğunu görse malının zekatını vermediğine işaret eder.
Baş ve sakalına kına koyduğunu görse, fakirliğim gizler ve halk İçinde rütbe ve makam talep eder.

Saçı kınayı tutarsa rütbe ve makamına döner ve orada kısa bir müddet gurur ve büyüklük gösterir.

Eğer saçını, halkın kullanmadığı çamur, kireç v.s. gibi şeylerde boyadığını görse, saçı bu boyalan tutarsa, o kimse halini mümkün olmayan şeylerle gizlemeye çalışır. Boyası tutmazsa. onun durumu etrafa yayılır, artık gizlenmesi
mümkün olmaz.

Saçım kına ve kan ile boyadığını ve saçının da tuttuğunu görse, o kimsenin cahil ve gafil ve oyunla meşgul olduğuna ancak bu durumdan tövbe ederek sapıklıktan dönmesine işaret eder.

Parmaklarım kına ile boyanmış olarak gören kimse, zikir ve teşbihi çok yapar. Avucunun boyandığını görse, geçiminde bolluk olur. Bir kadın elinin kına ile boyanmış olduğunu görse, kocası kendisine iyilik yapar. Elini kınaladığını, fakat kınayı tutmadığını görse, kocası ona olan sevgisini izhar etmez. Ellerine kına yaktığını ve kınaların da birbirine karıştığını gören kadına, çocuğu yüzünden bela ve musibet erişir. Ayaklarını boyayıp nakışladığını gören kimse ailesi yüzünden musibete düşer. Rüyayı gören kadınsa kocasından bir musibet ve keder erişir. Boyanmış el, uğursuzluk ve geçim sıkıntısıdır.

Elini bir pislikle boyanmış görse, o kimse bir fitnede hazır bulunur. İki elinin de boyanmış olduğunu gören kimsenin mal ve zanaatından dinde bulunan şeyin helak olmaya yaklaşmış olmasına işaret eder. Parmakların ucuna kına koymak, hurmanın veya üzümün meydana çıkmasına işaret eder.

Kına ve boya, normal miktarda kullanıldığı takdirde zinet ve ferahlıktır. Kına ve boya, amelleri ve itaatleri gizlemeye ve fakirliği halkın nazarından örtmeye işaret eder.

Eller ve ayakların kınası, rüya sahibinin kendisine layık olduğu şekilde ev ve mallarının zinetidir.

Kına ve boya kadınlar için sevinç, ferahlık ve güzel elbisedir. Çünkü kına sevinçli günlerde kadınların zihnetindedir. Ellerde bulunan boya yolculuktur.

Saçını siyah ile boyamak, kötü hale ve bozuk işlere işaret eder. Bazen de, boya kişinin işini ve bilgisizliğini gizlemesine işaret eder.
Boya
Rüyada boya yapmak, çevrenizdeki insanlar üzerinde kuvvetli etkiler sağlıyacağınız bir döneme girdiğinizi belirtir.Boya
Rüyada boya görmek sermayenin elden gideceğine, siyah boya; kedere, mavi boya; arkadaşlığa, kahverengi boya; cesarete, gri boya; samimiyete, yeşil boya; mutluluğa, kırmızı boya; dikkat etmek gerektiğine işarettir.Boyun
Rüyada boynunun kalın olduğunu gören kimsenin üzerine aldığı vazife ve emaneti hakkıyla yerine getirmesine işaret eder. Bir kimse rüyada boynuna yılanın sarılmış olduğunu görse malının zekatını vermediğine işaret eder.

Rüyada boynunun ağrıdığını gören kimsenin, geçimsiz olduğuna veya emanete riayet etmediğine işaret eder.

Rüyada boynunun kılıçla vurulduğunu gören kimse, hasta ise hastalığından kurtulur. Ancak boynunun bir çocuk tarafından vurulduğum gören kimse ölür.

Gerçekte üzüntülü ve kederli bulunan bir kimse, rüyada boynunun vurulduğunu görse, Allah (C.C.) o kimseyi üzüntü ve kederinden kurtanr, eğer borçlu ise borcunu öder.

Rüyada boynunun normal olduğunu gören kimsenin, ahlakı kötü ise, güzelleşir.
Boynuz
Arkadaşınızla problemleriniz olacak ve yollarınızı ayıracaksınız. Kesik boynuz bir zorlukla karşılaşacaksınız demektir.Para kaybedeceğiniz anlamına da gelir. Kendinizi boynuzlu görmek maddi ve manevi olarak çok iyi durumda olmanız sizi tanıyanların kıskançlığına neden olduğu anlamına gelir.Boyacı
Rüyada boyacı görmek; o evde bir yıl içinde birinin öleceğine işarettir.Boynuz
Bir arkadaşınızla sorunlar yaşayıp yollarınızı ayıracaksınız. Bu rüya para kaybına da uğrayacağınız anlamına da gelir.Boyun Vurulmak
Rüyada boyun vurulmak, namazı terketmeye veya dinden
çıkmaya işaret eder.

Rüyada boynunun vurulduğunu ve basının vücudundan ayrıldığını gören kimse, düşünceli ise düşüncesi gider, borçlu ise, borcunu öder. Bazen de rüya sahibine erişecek büyük bir mala işaret eder. Bir kimse rüyada bir devlet başkanı veya bir valinin boynunu vurduğunu görse Allah-u Teala o kimseyi bütün üzüntü ve kederlerinden kurtarır ve her işinde ona yardımcı olur.

Bir kimse rüyada, devlet başkanının idaresi altında bulunan kimselerin idam edildiğini görse, o başkan suçlu kimseleri affeder veya onlan idam eder.

Rüyada hakimin hükmiyle veya yol kestiğinden ya da savaşta bulunduğundan yahut başka bir sebepten dolayı boynunun vurulduğunu gören kimsenin, varsa anne ve babası veya çocuklan ölür. Eğer bu rüyayı korkulu bulunan veya idamına karar verilen bir kimse görse, o kimsenin bu durumlardan
kurtulmasına işaret eder. Eğer bu rüyayı sarraf ve sermayeye sahip olan kimseler görürlerse, mallarının gitmesine işaret eder. Bu rüya, misafirler hakkında onların yolculuktan dönmelerine, düşmanlıkta bulunanlar hakkında
da düşmanına galip getmeye işaret eder.

Bir kimse rüyada, devlet başkanının idaresi altında bulunanların bellerinden vurduğunu görse, devlet başkanının onlardan intikamını almasına işaret eder. Rüyada kendisinin vurulup iki parça edildigini ve her bir parçası diğer
bir yere götürüldügünü gören kimse, iki kadınla evlenir. Fakat onlan iyi bir şekilde geçindiremez ve onlardan ayrılmayı da iyi görmez. Bazı tabirciler de bu rüyayı görenle malının arası ayırt edilir, dediler.
Boyuna Sarılmak
Rüyada birisinin boynuna sarılma, uzun ömre işaret eder.
Bir kimse rüyada bir ölünün boynuna sanisa ve ısrar ederek, ondan ayrılmazsa, o kimse ölür.

Rüyada tanıdığı birisiyle kucaklaşsa, o kimse o insanla çok oturup kalkar. Rüyada düşmanıyla kucaklaştığını gören kimse, düşmanıyla barışır ve düşmanlıkları ortadan kalkar.

Bazı tabirciler rüyada kucaklaşmak, güzel konuşmaya ve güzel cevap vermeye işaret eder, dediler.

Kucaklaşmak, sevgi ve dostluğa, yolculuk yapmaya, sefere çıkmış birisinin yolculuktan dönmesine, üzüntü ve kederlerin gitmesine işaret eder. Kucaklaşmak, nikaha ve iyi geçinmeye işaret eder. Rüyada bir kadınla kucaklaştığını gören kimse, ahiretten ümidini keserek
dünyayı kucaklamasına işaret eder. Çünkü kadın, dünya ve dünyalık ile tabir edilir. Erkeklerle kucaklaşmak yardımlaşmaya işaret eder. Kucaklaşmak sevgi ve anlaşmaya da işaret eder.

Rüyada bir kimse ile kucaklaştığını ve başına onun kucağına koyduğunu gören kimse, sermayesini o kimseye verir.