Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Boya Rüya Tabirleri:Boya
Rüyada görülen boya, örtüp gizlemektir. Sakalda görülen boya, gösterişe amel ile hileye işaret eder.

Boya kullanmak kendisine layık olan kimse için nimetler ile yardımlaşmaya düşmanı zelil ve hakir etmeye ve korkudan emin olmaya, kendisine layık olmayan kimse için de üzüntü, keder, şiddet, borç, dost ve ahbabı terk etmeye işaret eder.

Saç ve sakalı ağarmış kimsenin kına ve boya kullanması, riitbesinin ve kuvvetinin artmasına işaret eder.

Bir kimse sakalına kına koyduğunu ve sakalının da kınayı tuttugunu görse, o kimse sünnet-i seniyeye tabi olur.

Basma kına koyduğunu ve sakalına koymadığını görse, o kimse başkasının malını gizler. Bir kimse rüyada boynuna yılanın sarılmış olduğunu görse malının zekatını vermediğine işaret eder.
Baş ve sakalına kına koyduğunu görse, fakirliğim gizler ve halk İçinde rütbe ve makam talep eder.

Saçı kınayı tutarsa rütbe ve makamına döner ve orada kısa bir müddet gurur ve büyüklük gösterir.

Eğer saçını, halkın kullanmadığı çamur, kireç v.s. gibi şeylerde boyadığını görse, saçı bu boyalan tutarsa, o kimse halini mümkün olmayan şeylerle gizlemeye çalışır. Boyası tutmazsa. onun durumu etrafa yayılır, artık gizlenmesi
mümkün olmaz.

Saçım kına ve kan ile boyadığını ve saçının da tuttuğunu görse, o kimsenin cahil ve gafil ve oyunla meşgul olduğuna ancak bu durumdan tövbe ederek sapıklıktan dönmesine işaret eder.

Parmaklarım kına ile boyanmış olarak gören kimse, zikir ve teşbihi çok yapar. Avucunun boyandığını görse, geçiminde bolluk olur. Bir kadın elinin kına ile boyanmış olduğunu görse, kocası kendisine iyilik yapar. Elini kınaladığını, fakat kınayı tutmadığını görse, kocası ona olan sevgisini izhar etmez. Ellerine kına yaktığını ve kınaların da birbirine karıştığını gören kadına, çocuğu yüzünden bela ve musibet erişir. Ayaklarını boyayıp nakışladığını gören kimse ailesi yüzünden musibete düşer. Rüyayı gören kadınsa kocasından bir musibet ve keder erişir. Boyanmış el, uğursuzluk ve geçim sıkıntısıdır.

Elini bir pislikle boyanmış görse, o kimse bir fitnede hazır bulunur. İki elinin de boyanmış olduğunu gören kimsenin mal ve zanaatından dinde bulunan şeyin helak olmaya yaklaşmış olmasına işaret eder. Parmakların ucuna kına koymak, hurmanın veya üzümün meydana çıkmasına işaret eder.

Kına ve boya, normal miktarda kullanıldığı takdirde zinet ve ferahlıktır. Kına ve boya, amelleri ve itaatleri gizlemeye ve fakirliği halkın nazarından örtmeye işaret eder.

Eller ve ayakların kınası, rüya sahibinin kendisine layık olduğu şekilde ev ve mallarının zinetidir.

Kına ve boya kadınlar için sevinç, ferahlık ve güzel elbisedir. Çünkü kına sevinçli günlerde kadınların zihnetindedir. Ellerde bulunan boya yolculuktur.

Saçını siyah ile boyamak, kötü hale ve bozuk işlere işaret eder. Bazen de, boya kişinin işini ve bilgisizliğini gizlemesine işaret eder.
Boya
Rüyada boya yapmak, çevrenizdeki insanlar üzerinde kuvvetli etkiler sağlıyacağınız bir döneme girdiğinizi belirtir.Boya
Rüyada boya görmek sermayenin elden gideceğine, siyah boya; kedere, mavi boya; arkadaşlığa, kahverengi boya; cesarete, gri boya; samimiyete, yeşil boya; mutluluğa, kırmızı boya; dikkat etmek gerektiğine işarettir.Boyacı
Rüyada boyacı görmek; o evde bir yıl içinde birinin öleceğine işarettir.