Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Düğümlemek Rüya Tabirleri:Düğümlemek
Rüyada bir şeyi düğümlemek nikah kıymaya ve inciden gerdanlığa işaret eder.
Rüyada gömleğe düğüm vurmak, ticarette sözleşmeye, urgana düğüm vurmak, borca, mendile düğüm vurmak, bir hizmetçiden fayda görmeye, kilota düğüm vurmak, nikah bağına, ipliğe düğüm vurmak, memuriyet veya ticaret gibi arzu ettiği bir şeyi kuvveti endirmeye işarettir.
Düğümlemek bir şeyi kolaylaştarmaya işarettir.
Düğümlemeye çalıştığı bir şeyi düğümleyemezse, bir şeyin güçleşmesine işarettir.
Düğümlenmiş bir şeyi çözmek, arzu ettiği şeyi çözmeye işarettir.
Bir kimse rüyada bir urgana veya bir ip ya da bir keseye düğüm vurduğunu ve onu çözmeye çalıştığı halde çözemediğinden caninin sıkıldığını ve tanımadığı bir insanın onu çözdüğünü görse, vuku bulacak sıkıntı ve kedere işarettir. Eğer düğümü çözerse Allah (C-C.) o kimseyi hatırına gelmediği bir şekilde üzüntü ve kederden kurtarır.
Bazen de düğümler, onlan gören kimse için yapılan sözleşme ve anlaşmalara işarettir.