Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Değirmen Rüya Tabirleri:Değirmen
Rüyada değirmen görmek, aile halkının sıkıntı ve darlıktan kurtulmasına yahut fakirlikten sonra zenginliklerine, bekar erkek için eşe. bekar kız için kocaya işarettir.Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, şiddet ve zorluklara,
düşmanlığa işarettir.Eğer değirmende ekmek, et veya bal öğütse, aile halkının bozucu, gösteriş maksatlısı ve sevici olmalarına işarettir.Değirmende buğday veya arpa veya kendisinden istifade edilen faydalı bir şey ögütse, aile halkının işlerinin kolaylığına ve rızıklarının yolunda gitmesine, hastalıklardan şifa bulmalarına, işlerini idare eden kimseyi yenilemelerine, işarettir.
Şehir ve kasabanın ortasında görülen büyük değirmen, eğer o şehir ve kasaba harap ise meydana çıkacak savaşa işaret eder,hususiyle o değirmende ateş veya büyük taş ögütülürse, eğer şehir harap değilse ve orada öğütülen kötü kokulu arpa, su, çamur ve yahut et olursa salgın hastalığa işarettir.Bazı tabirciler, su üzerinde bulunan değirmen, işlere nezaret eden ve elinden çok mal geçen bir adamdır, dediler. Bir kimse o adama sığınsa. onun çalışma ve gayreti güzel olur.Rüyada değirmenin döndüğünü gören kimseye değirmendeki un miktarınca gelecek hayra işarettir.Bazen değirmenin döndüğünün görülmesi yolculuk, değirmenin buğdaysız dönmesi şiddet ve sıkıntıdır.Değirmenin eğrilik ve aksaklık ile dönmesi piyasanın pahalığına işarettir.
Bir kimse kendisinin dolap ile dönen bir değirmenin olduğunu görse, temiz bir nzka işarettir. Bir şey Öğütmeksizin değirmenin döndüğünü görmek, yolculuktur.
Değirmenin sebepsiz olarak döndüğünün görülmesi, ecelin yaklaşmasına işarettir.
Değirmen
Rüyada değirmen görmek bir dava yolu ile mücadeleyi simgeler.