Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Def Rüya Tabirleri:Def
Rüyada görülen def musibet, üzüntü ve kederdir. Def, kendisiyle beraber olan kimse için şöhrettir. Def bir hizmetçinin elinde olursa, o def. o hizmetçinin durumuna göre meydana çıkacak bir hayırdır.
Def, bir erkek ile beraber olursa, o erkeğe yaklaşan kimse şöhret bulur.
Eğer def, bir kadınla olursa, meşhur bir işe işarettir.
Rüyada düğünlerde çalınan zurna ve tanbur gibi şeyler o evin halkı için musibettir.
Def, bazen evlenmeye, bazen de kaybolmuş bir kimsenin gelmesine işarettir.
Define
Rüyada define görmek,helal nzka ve ganimet malına işarettir.
Bazen de bu rüya, mirasa, zinadan çocuğa ve dışarı atılmış şeylere işarettir.
Rüyada define görmek, ilme işaret eder. Binaenaleyh rüyada bir defineye rastladığını gören kimse, eğer talebe ise ilme işarettir. Eğer esnafsa ticaret yapar ve infakta bulunur.
Defineler insanın birçok şehirlerde nail olacağı iş ve göreviere işaret eder.
Rüyada içinde az bir mal olan bir define bulduğunu gören kimsenin, çabuk atlatacağı bir sıkıntıya işaret eder. Eğer onda çok mal otursa, üzüntü ve kedere işaret eder.
Bazen de defineye kavuşmak rüya sahibinin ölümüne işaret eder.Rüyada bir define gördüğünü gören kimse, zengin olur ve hakim tarafından onun zenginliği ile hükmedilir.
Rüyada büyük bir mala rastladığını gören kimse, şehid olur.
Define, işleri kolaylaştırmaya işaret eder.Bazen de define elbiseye maden de evlenmek isteyen için bakire bir kıza
işaret eder.Bazen define insanın biriktirip yığdığı ve zekatını vermediği mala işaret eder.Define kar ve ticaret edecek yere işaret eder.Bazen hazine görmek, sarraf veya cevherciyi görmeye işaret eder.Bazen de kaybolmuş bir şeyi bulmaya ve unuttuktan sonra bir şeyi hatıra getirmeye işaret eder.Bir kimse rüyada bir define bulsa ve oraya girmeye mani bazı şeyler olduğunu görse, o kimsenin cimri ve zekatını vermeyen bir adam olduğuna işaret eder.
Eğer o kimse alimse, ilminde cimrilik ettiğine, eğer vali ise,hükmü altında bulunan kimseler hakkında adaletsizlik yaptığına işaret eder.Define soyu sopu temiz bir çocuğa ve mala işaret eder.Rüyada görülen define kişinin hanımıdır Bundan dolayı hazinesinin yıkıldığını gören kimsenin hanımı ölür.Rüyada görülen define işleri gizlemeye ve Örtülü hanıma ve güzel elbiselere işaret eder.Eğer define üzerinde ona kavuşmaya mani bir şey yoksa, o kadının müsrif
olduğuna ve namusunu korumadığına işaret eder. Bu rüya kadın olmayanlar için iyidir.
Defter
Rüyada defter görmek, maişetini ayarlamaya işarettir. İşsiz kimse için defter görmek, iş bulmaya işarettir.
Defter görmek, menfaat ve rızıklara, bazen de kast ve himmete, sıkıntı ve şiddete ve rızık aramak için yolculuğa işarettir.
Defter
İş yaşamınızda çok yoğun olacağınıza önünüze gelen bu fırsatlardan faydalanacağınıza yorulur.Define
Hiç ummadığınız zamanda para ya da bir mirasa yorumlanır. Bazılarına göre de karşılıksız bir aşka işarettir. Define soymak ticarette zarar etmeye, üzüntüye ve yolculuğa yorulur.Def Çalan
Rüyada def çalan kimseyi görmek, ferahlığa ve sevince işarettir.

Def çalan kimse rüyada hasta adamın yanma girse, o hasta ölür. Bazen de o kimse sıhhat bulur ve halk o kimsenin ziyaretine toplanır.
Defnedilmek
Bir kimse rüyada ölerek defnedildiğini görse, uzak bir yolculuğa çıkar ve orada mala nail olmaktan mahrum olur.
Ölmeksizin sağ olarak kabre defnedildiğim gören kimse onu defneden kimseyi tanıyorsa, o adam rüyayı gören hakkında zulmünü açığa vurur. Yahut onun hakkında kötü söz söyler ya da onu hapseder.Eğer kabre girdikten sonra öldüğünü görse, kendisine yapılar o zulümden ölür. Eğer ölmezse zikredilen zulüm ve kederlerden yahut hapisten kurtulur.
Bir kimse kendisinin bir kabre atıldığım görse,o kimse rüya sahibini tehlikeye veya sonu tehlikeli bir şeye atar.
Bir kimse kabrin lahdine konulduğunu görse, bir eve sahip olur. Eğer üzerine de toprak döküldüğünü görse o toptak miktannca mala işarettir.Bazı tabirciler, bir kimse rüyada defnolursa onun dini yalan olur, ancak defnedildikten sonra kabrinden çıkarılırsa rüyanın kötülüğe İşareti yoktur,
dediler. Eğer üzerine toprak saçıldını görse, o kimsenin tevbeden ümitsiz ve mahrum olduğuna işarettir.
İnsanın ölmediği halde kendisinin defnedildiğini görmesi. bütün insanlar için iyi değildir.Bir kimsenin rüyada güneş doğduktan, yahut öğleden ya da güneş battıktan sonra defnolunması kötülükle emredip iyilikten sakındırmaya işarettir.Rüyada sağ adamın sağ adamı defnetmesi hiledir. Bazen de bu rüya, defnedilenin fakirlikten zenginliğine, bekarlıktan evlenmesine, geçimsizlikten sonra ünsiyet ve ülfetine işarettir.Rüyada ölünün diri kimseyi defnetmesi, bulunduğu durumda borca girmesine işarettir.
Ölünün ikinci defa defnedilmesi haddini aşan kusurlarının affedilmesine işarettir.ölünün ölüyü defnetmesi, akrabalar arasında samimiyet ve dostluğun birleşmesine işarettir.
Bazen de defin, hapis, hastalık, evlenme, emanet yahut rehin ile tabir edilir.Bir kimse rüyada öldüğünü yahut defnedildiğini görse, o kimsenin tevbe etmeden ölümü vuku bulur.Kendisint kabirden çıktığım görse, o kimse tevbe ve istiğfar eder.Bazıları da, defin, evliliğe işaret eder, dediler.ölmeksizin kendisinin defnedildiğini gören kimse hapsedilir ve sıkıştırılır.