Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Demir Rüya Tabirleri:Demir
Rüyada görülen demir, onu elinde bulunduran için mal ve kuvvettir.
Demiri aldığını gören kimse için de zayıflıktan ve acizlikten sonra yine kuvvettir.
Demir yediğini gören kimse her yerde kurtuluş ve zafere erer.Demiri ekmekle beraber yediğini gören kimse, geçimi için halka uyar, minnet ve güçlük altına girer.
Demiri,dişiyle çiğnediğini gören kimse kuvvetli bir mıllete zarar verir.
Rüyada bir yere biriktirilmiş demir gören kimse dünya eşyasından hayra ve bir kadından arzu ettiği şeye erişir.
Kendisi için demirin yumuşadığını gören kimse rızık ve genişliğe işarettir.
Demir erittiğini gören kimse, kendisiyle övünebileceği bir iş görür.
Demir erittiğini gören kimse, halkın diline düşer ve insanlar onun dedikodusunu yaparlar.
Rüyada demirden yapılan şey insanlar için menfaat ve kuvvettir.
Demir
Rüyada demir görmek, hayatınızda çabucak çözülmesi gereken önemli bir konuya dikkatinizi çekmek içindir.Demir Kürek
Rüyada demir kürek görmek, hizmetçiye ve menfaata işarettir.
Demir kürek, hizmetçi almak arzusunda olan kimse için nikaha ve hizmetçi edinmeye, ziraat sahipleri için hububat ve ziraatını toplamasına işarettir.
Bazen demir kürek iştahlı olmaya işarettir. Bazen demir kürek geceye işarettir. Bazı tabirciler, demir kürek geceye, bazıları da kendisiyle iş yapılıyorsa çocuğa, iş yapılmıyorsa hizmetçiye işaret eder, dediler.
Demir kürek hayır ve hasenatı meşakkat ve zahmeti ihtiyar eden kuwetli ve emniyetli bir kimseye işaret ettiğinden, herkes ondan imdat ve yardım talebinde bulunur ve ona İtaat ederek, işi sonuçlanır ve maksadı hasıl olur.
Demir kürek, zahmet ve meşakkatlere sabreden bir kadına, bazen de rızık menfaat ve hastalıktan kurtularak sevince erişmeye işarettir.
Demirci Örsü
Bir kişinin rüyada demirci örsü görmesi, kuvvet ve kudrete işarettir.