Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Göbek Rüya Tabirleri:Göbek
Rüyada görülen göbek rüya sahibinin annesine, babasına veya kendisinin geçindiği kazancına ya da taahhüt ettiği zanaatkara işaret eder. Bazen de göbek görmek, görenin hanımına veya hizmetçisine ya da cüzdanına işaret eder.

Rüyada göbeğinde ağrı bulunduğunu gören kimsenin, annesini veya babasını kaybetmesine işaret eder veya anne ve babasının bulunduğu şehirden uzak düşer. Gurbette bulunan bir kimse bu rüyayı görse o kimsenin bulunduğu şehirden kendi şehrine geri dönmesine işaret eder.

Bir kimse rüyada göbeğinde çirkin bir şey meydana geldiğini görse, o kötülük yukarda da zikrettiğimiz gibi rüya sahibinin anasına veya babasına, yahut çocuğuna ya da malına ait olur.

Hasta olan bir kimse rüyada göbeğinin açıldığını görse, o şahsın öleceğine işaret eder.

Rüyada kendi eliyle göbeğini açtığını gören kimse, harcamak üzere arpa ve buğday koyduğu anbarını veya mahzenini ya da cüzdanını açar. Bazen de göbek sevince ve gizli şeylere işaret eder.
Göbek
Kocaman şişman bir göbek; ciddi sağlık sorunlarına ; güzel sağlıklı göbek iş yaşamındaki başarılara işarettir.Göbek
Kocaman şişman bir göbek; ciddi bir hastalığa işarettir. Güzel sağlıklı göbek, başarıların habercisidir.