Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Gök Rüya Tabirleri:Gök
Gökten evler üzerine ateşin düştüğünü görmek, Allah (C.C.) tarafından halka gelecek hastalık ve ölümdür.

Göğe tamamen çıktığını görse, işin sonuna da kavuşur. Yine yeryüzüne dönse, yerildiği şeyden kurtulur.

Yerinden düşse, ona anz olan ve azalarında kırık ve çıkık miktarınca, onun halinde noksanlık ve helak meydana gelir.

Rüyada göğe çıkan, uyanıklıkta hasta ise ve gökten yere tekrar inmese, o kimse o hastalıktan ölür. Tekrar yere inse, onun zararı ve hastalığı son haddine varır. Aile ve yakınlarının ümidi kesilir sonra inşallah yine bundan kurtulur.

Bir kimse rüyada merdiven veya bir iple semaya çıktığını görse, izzet, yükseklik ve korkuya işaret eder.
Gök
Rüyada gökyüzüne çıkmak, hüznü işaret eder. Eğer merdivenle çıkıyorsanız, bu, başarı ve şöhret sahibi olacağınız anlamına gelir.Gök
Rüyada gökyüzüne çıkmak, üzüntünün işaretidir. Eğer merdivenle çıkıyorsanız, bu, başarılı ve ünlü olacağınız anlamına gelir.Gök 4
Gökten yeryüzüne düştüğünü görse, büyük bir günah işler. Düştüğü zaman başı aşağı olsa. ömrünün uzun olmasına işaret eder. Bazen de bu rüya onun günah işlemesinden dolayı korkutulmasına işaret eder. Bazı kere de hastanın sıhhat ve rahatından sonra yine hastalanmasına, tevbe edenin tevbesinden dönerek yeniden günah işlemesine işaret eder.
Bir kimse rüyada gökten nur çıktığım görse, o yer balkının hidayetine, gökte karanlığın meydana geldiğini görse, o yer halkının sapıklıgına işaret eder. Gökten kamçı gibi şeyler indiğini görse, kazandıkları günah ve suçtan dolayı halka şiddet ve sıkıntı isabet eder.

Rüyada gökleri görmek, ilim sahipleri için eşyanın hakikatim keşfetmeye ve ona muttali olmaya ahiret işlerine ihtimam göstermeye işaret eder. Bazen de gökleri görmek ve oraya çıkmak büyük şehirlere yapılacak yolculuğa kara ve denizde ticaretin çok sınıflarından kar ve faydalı ticaretlere işaret eder.

Göğü görmek, şehire, kaleye, eve, eşe, anne-babaya, hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zaranndan korkulan yere işaret eder. Bazen göğe çıkmayı arzu etmek, rızık aramak için çalışmaya, vaadin yerine getirilmesinden ümit ettiği şeyin çabukluğuna işaret eder.
Gök 1
Eğer gökten bir çukur veya bir kuyu içine düşüp oradan çıkmamışsa, tabir o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına işaret eder. Bu rüyada onun Müslüman olarak vefat edeceğine müjde vardır.

Rüyada göğe yaklaşmak, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allah-u Teala Hazretlerine (C.C.) yaklaşmaya işaret eder. Bazen de bu rüya, muzdarip ve aciz kimsenin duasının kabul edilmesine işaret eder. Anne-babaya, kocaya, arzu ettiği şeye yaklaşmaya işaret eder. Göğün yeryüzüne düşmesi, yeryüzünde meydana gelecek kıtlığa işaret eder.
Eğer ateş, arazi ve harman yeri ve nebatat biten yerlere düşse, ekinlere dolu ve çekirge gibi gök afetleri erişir.

İkinci gökte olduğunu görmek o kimseden halkın öğreneceği edebe, zihin açıklığına, liderliğe işarettir.

Üçüncü gökte olduğunu görse, o kimse nimete, güzelliğe, ferah ve sevince işarettir.

Dördüncü gökte olduğunu görse, o kimse mülk, güç ve heybete işarettir.

Kendisinin beşinci gökte olduğunu görse, o kimse, emniyet müdürlüğüne, ordu hizmetine ve bu gibi şeylere memur edilir.

Altıncı gökte olduğunu görse, hakimlik ve ibadetle rızıklanır, işlerinde azimli ve ihtiyatlı olur.

Yedinci gökte olduğunu görse, emlak ve araziye, ziraat ve kurtuluşa işarettir.

Eğer rüyayı gören anlatılan mertebelere layık değilse, rüyanın tabiri o kimsenin lideri, yahut çocuğu, torunu, benzeri yahut adaşı hakkında meydana gelir. Kendisini yedinci göğün üstünde olduğunu görse, o kimse yükseklik ve azamete işarettir. Ancak helaki ve ölümünden korkulur.
Göğe çıktığını gören kimse, vefat eder ve ahirete gider.
Göğün yeşillendiğini görmek, o sene ziraat ve hububatın bol olmasına işaret eder. Göğün sararması ise, o senede hastalığın olmasıdır. Göğün demirden görülmesi, o senenin yağmurunun azlığıdır. Gök tabakalarının birbirine yapıştığını görse, yağmur yağmaz. Tabakaların birbirinden ayrılması ise, yağmur ve nebatın ve hububatın çok olmasıdır.
Gök kapılarının açılmış olduğunu görse, yağmurlar çok ve dualar kabul olunur. Kapılarının kapanmış olarak görülmesi, yağmurun yağmamasına işaret eder. Gökten yeryüzüne indiğini görse, ona şiddetli hastalık büyük tehlikeli şeyler isabet eder ve ölüme yaklaşan bir hastalığa yakalanır ve sonradan bundan kurtulur.
Gökkuşağı
Mutluluğun ve başarının haberidir. Uğraştığınız her işte başarılı olacaksınız demektir.Gökkuşağı
Mutluluğun ve başarının işaretidir. Elinizi attığınız her işte başarılı olacaksınız.Gök Kuşağı
Rüyada ebem kuşağını görmek, korkudan emin olmaya işarettir.

Ebem kuşağının kırmızı olduğunu görse, o senede kan akmasına işarettir ve rüya sahibinin yaralanmasından korkulur. Eğer san görse, hastalığa yeşil görse, kıtlıktan emin olmaya işarettir.

Ebem kuşağını gören kimse, evlenir.

Bazı tabirciler, ebem kuşağını sağ tarafından görmek, hayra, sol tarafından görmek de ucuzluğa ve bolluğa işarettir, dediler.

Eğer ebem kuşağını hem sağ ve hem de sol tarafında görürse, fakirler için ucuzluğa ve bolluğa, zenginler için de sıkıntının gitmesine işarettir.
Gök Gürlemesi
Rüyada yağmursuz gök gürlemesi, korkuya işaret eder. Gök
gürlemek devlet başkanı tarafından korku ve tehdittir.
Bazen gök gürlemek, güzel vaada ve hayırlı işlere, işaret eder. Gök gürlemesini gören kimse borcunu öder. Hapis ise hapisten kurtulur. Gök gürlemesi, şimşek çakması ve yağmur yağması yolcu için korku, yolcu olmayan için harisliktir.

Gök gürlemek. polise işaret eder.

Bir kimse şehirlerden birisinde şiddetli gök gürlemesini yahut yüksek bir sesi işitse o şehirde halkın aniden vefat etmesine yahut halk içinde fitne ve katlin çıkmasına işaret eder. Şimşeğin sesi, düşmanlık ve rüya sahibinin dinindeki noksanlığına ve malındaki zararına işaret eder.

Halkın muhtaç olduğu vakitte yağmur ile bareber gök gürültüsünü işitse ve şimşeğin sesi de koomç olmasa, o mahalle halkının ucuzluk ve bolluğa nail olmasına işaret eder. Bir kimsenin şimşeksiz gök gürültüsünü görmesi, hileye, yalana, koğuculuk etmeye işaret eder.

Mevsiminde gök gürültüsünü işitmek müjdeye, hayra ve berekete işaret eder. Eğer mevsimsiz olursa, savaş ve fitnenin çıkmasından dolayı askerin hareketine, bazen de gök gürültüsünü işitmek Allah-u Teala Hazretlerine tesbihe
işaret eder.

Gök gürültüsünü işiten kimse, isyankar ise tevbe istiğfar, inançsız ise İslamiyeti kabul eder. Gök gürültüsünün sesi korkunç olursa, meyvelerden korkulur. Eğer iyilik zamanına denk düşerse, o senede batı tarafından yağan yağmurun azlığına işaret eder.
Gök Gürlemesi
Gök gürültüsünün sesini duymak, bir felaketin yaklaştığına ve önceden tedbirli hareket edilirse bu tehlikenin önlenebileceğine işarettir.