Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Gelin Ve Güveyi Rüya Tabirleri:Gelin Ve Güveyi
Rüyada görülen gelin, bezekli olursa dünyaca ucuzluk ve
bolluğa işaret eder.

Hanımım görmediği bilmediği kendisine hanımının ismi verilmediği ve nisbet edilmediği halde kendisine güveyi dendiğini gören kimse, ölür veya bir insanı öldürür.

Eğer o kimse alacağı kadını görse ve tanısa veya kendisine onun ismi söylense, o kimse birisini evlendirir.

Rüyada bir kadınla evlendiğini gören kimse, o kadının kıymeti, fazileti, değeri, isminin anlamı ve güzelliği nisbetinde nimet ve güce erişir.