Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Hallaç Yayı Rüya Tabirleri:Hallaç Yayı
Rüyada hallaç yayını görmek, kötü davaranan bir kadına işaret eder.
Hallaç yayının kirişi yaygaracı bir adamdır.
Hallacın yayını görmek, münafıklıkta aşırı davranan şahsa işarettir.