Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Harp Rüya Tabirleri:Harp
Rüyada bir kimsenin harp etmesi kendisiyle harp eden veya harbe teşvik eden kimse ile aralarında meydana gelecek şiddet ve hileye işaret eder.
Harp, rayiç fiyatın pahalılığına işaret eder.
Bir kimse bir şehir halkını birbiriyle muharebe ediyorlar görse, o şehirde rayiç pahalı olur.

Harp; ızdırap, üzüntü, fitne yahut vebadır.

Rüyada harp ve harpte işlenilen şeyler, ordudan başka kimseler için üzüntü, keder ve acıya işaret eder.
iş ve sanatı silah olan veya silah sebebiyle geçinenler için bu rüya, hayır ve servete ve refaha kavuşmaya işaret eder. İki devlet arasında görülen harp, bir fitneye veya veba hastalığına işaret eder.
Harpten Eminlik
Kendisini rüyada harpten emin olarak gören, emin olur.
Bazen, sapıklıktan sonra hidayetle de tabir edilir.
Özellikle, uyanıkken bir korku varsa, rüyada korku emniyet olduğu gibi, eminlik de korkudur.