Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Kıl Rüya Tabirleri:Kıl
Bol para kazanmaya ve paranın getireceği mutluluk ve rahata işaret eder.Kılıç
Hayatınızla ilgili planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceğinize yorumlanır. Rüyada kılıç kuşanmak, işinizde yükseleceğinize ve yüksek makama erişeceğinize işaret eder. Kılıçla vurmak bir arkadaşınızın yardımına koşacaksınız demektir.Kılıf
Rüyada kılıf görmek, nikahlı olmayan erkek veya kadına ve aptal bir çocuğa işarettir.Kılıç
Rüyada görülen kılıç çocuktur. Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete amir olur. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse,
amirliğinde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder.

Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir. Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini görse, erkek bir çocuğa nail olmasına işarettir. Bir kimse hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Hanımı kendisine kını içinde bir kılıç verse, o kimse hammından erkek bir çocuğa nail olur. Rüyada bir tarafa konulmuş kılıç görmek, çok şarapçı bir adama işarettir. Bir kimsenin rüyada kılıcının kininin kırıldığını görmesi o kimsenin hanımının vefat etmesine işarettir. Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcası vefat eder. Bazı tabirciler, onun teyzesi veya anası ölür, dediler.

Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, eğer çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına işarettir.
Kılıç kırılsa kını sağlam kalsa, zevcesinin kurtulup karnındaki çocuğun ölmesine işarettir. Kılıç kınıyla beraber kınisa, rüya sahibinin hanımı çocuğu ile beraber ölür. Kılıç ve bıçakla kırılan, ayakkabı ile kalıbı gibi her şeyin kını, erkek ve hanımı ile tabir edilir.
Bekar kimsenin rüyada kılıcını kınına koyması, evlenmesine işarettir.

Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir. Kılıcının körlenip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna işarettir.
Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir. Kılıç keserse, vuran vurulana galip gelir. Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, halbuki kan çıksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallat
olur. Kılıçla bir insanın boynunu vursa boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa nail olur.
Bir kimse rüyada başka birisinin kendisini kılıçla vurduğunu ve azasından birini kestiğini görse, vurulanın uzak bir yere yolculuk yapmasına işarettir. Vurmasıyla vurulanın azalanndan birisini ayırsa, vurulanın nesli çok olur ve şehirlere dağılırlar. Bir kimse kendisini münakaşa etmeksizin birisinin vurduğunu görse, vurulanla vuran arasında evlenmek veya başka bir sebepten dolayı akrabalık meydana gelir.

Kılıç, rızka da işarettir. Bazen de kılıç, mülke veya ilme işarettir. Eğer rüyayı gören garip bir kimse olursa, hanım veya çocuğunun asil ve necip olmasına işarettir. Eğer asil olmazsa kendisinde şüphe olan bir maldır, yahut zevce ve
çocuk alçak bir nesilden olur.
Kılıç Balığı
Etrafınızdaki insanların tavsiyelerine uymalısınız demektir.