Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Kıskanmak Rüya Tabirleri:Kıskanmak
Rüyada kıskanmak, hırsa, binaenaleyh rüyada kıskanç olduğunu
gören kimsenin, hisli olduğuna işarettir.

Bir şeyi kıskandığını gören kimse, dünya işlerine tama eder.