Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Kaş Rüya Tabirleri:Kaş
Rüyada kaş, genellikle iyiye, işlerin ve sağlığın düzeleceğine yorumlanır.Kaş
Rüyada erkek için kaş, huy ve tabiatın güzelliği, din. emanet ve vakarındaki mertebesidir. Rüyada görülen kaşların tabiri, iyilik ve kötülükten onlarda görülen hal ve keyfiyet üzerine meydana gelir. Rüyada görülen kaşların kıllarının sık ve kalın olması, işlerin fazlalığına,
doğruluk ve kararlılığına işarettir. Kaşlar ana ve babaya iki çocuğa yahut iki ortağa, iki hanıma, iki vekile, yahut iki kapıcıya işarettir. Kaşların çatma olduğunu görmek, ülfet ve muhabbete işarettir. Bunun akşını görmek, tabirin hilafınadır. Kaşların haddini tecavüz etmeden fazla
olarak görülmeleri, onların işaret ettiği kimsenin halinin güzelliğine işarettir.

Kaşların beyazlığı ve bükülüp göz üzerine dökülmeleri kaşların işaret ettiği çocuk, ortak, hanım, vekil yahut kapıcının hallerinin değişmesine işarettir. Bazen de bu rüyayı görenin ömrünün uzun olmasına işarettir ki, kendisini
çok ihtiyarlamış ve belini bükülmüş olarak görür, iki kaş dince mertebeye, kaşlarda meydana gelen iyilik ve kötülüğe rüya sahibinin huy, adetine ve dinini korumasına nisbet eder.
Kaşık
Rüyada kaşık , bolluk ve bereket demektir. Eğer kaşık dolu ise zenginliğe, boş ise fakirliğe yorumlanır.Kaşar
Kaşar peyniri hayra yorulmaz, bir hastalığın habercisi olarak yorumlanır.Kaşar
Rüyada kaşar peyniri görmek, bekar için evlenmeye, hamile olan hanım için çocuğa, artan mala ve uzun ömre işarettir.

Kaşar peyniri rüyayı gören için, hazır mal ve bolluğuna işarettir.
Kaşık
Rüyada kaşık görmek, yiyecek, içecek ve malların sarfedilmesi kendisine havale edilen müdire, bir kadına işarettir.Kaşınmak
Rüyada kaşınmak vakitleri boşa harcamaya işarettir,Kaşımak Ve Tırmalamak
Rüyada kaşımak ve tırmalamak, malda zarardır.
Bundan dolayı, birisinin kendisini kaşıdığını görse, o insanın kendisi veya bazı akrabasının malına zarar ye ziyan dokunur.

Kaşınan yerde şiş, kan, irin ve sarı su gibi şeyler olursa kaşıyan kimse kaşınan hakkında bir söz söyler ve kaşınmış olan kimse mala nail olur.

Alnının kaşınıldığını gören hemen ölür.

Kaşımak, cimrilikten, fısıktan (günahtan) ve küfürden insanın tanındığı kötü şeye işarettir. Kaşımak, sözde kötülük ve tarize işarettir.