Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Kaz Rüya Tabirleri:Kaz
Kaz görmek çevrenizde sizden yararlanmak isteyen kişiler var demektir. Kaz eti yemek size zararı dokunacak birisiyle ortak hareket edeceğinize yorumlanır.Kaz
Kaz eti yediğini gören kimse, komşularından mal, zengin ve neşeli bir kadınla rızıklanır. Bazı tabirciler derler ki, kaz, kadir ve kıymetli, takva ve ibadet sahibi ve iffetli olan birtakım insanlara işarettir. Bir kimse rüyada kaz
ile konuşursa, hanım tarafından şeref ve yüceliğe nail olur.

Bir kimse şehirden veya bir mahalleden kaz sesleri işitse, o yerlerden musibet sesleri veya ölüm haberi işitmesine işarettir.
Kaza
Rüyada kan çıkmadığı taktirde kaza iyiye yorulur. Kaza yaşamda iyi değişiklik demektir. Başına bir kaza geldiğini gören insanların hayatı için ve daha isabetli kararlar verir.Kaza
Rüyada kan çıkmaması koşuluyla her kaza iyi sayılır. Kaza, olumlu değişiklik, yenilik olarak alınır. Başına bir kaza geldiğini gören insanların hayatı değişir. Olgunlaşır ve kendi yaşantısı hakkında daha iyi kararlar verebilir.Kazma
Rüyada kazma görmek, umulmadık bir zamanda elinize bol miktarda para geçeceğinin işareti olarak yorumlanır.Kazık
Hiç beklemediğiniz birinin hakkınızda dedikodu yaptığı şeklinde yorulur.Kazma
Rüyada kazma görmek, şiddete, kalbin kuwetli oluşuna ve iyi işlere ihtimam göstermeye işarettir.
Kazma, insanların mallarını kendi tarafına celbeden bir adama işarettir.
Kazmak
Toprağı kazmak mücadeleli bir hayat sizi bekliyor demektir. Rüyada toprak kazan birisini görmek ise , iş hayatında başarıyı ve servet kazanmayı ifade eder. Yaşlılar için ise bu rüya beklenmedik, büyük değişiklik anlamındadır. kadınlar için de artık şanslı olunduğuna şansa dayalı işlerde başarılı olunacağına yorumlanır.Kazmak
Rüyada kuru toprak kazdığını gören kimse kazdığı ve eline geçen toprak miktamca mal elde eder. Toprak rutubetli ise, bir mal sebebiyle bir insana hile yapar. Fakat bundan bir faide göremeyip sıkıntı ve meşakkate düşer.

Toprak kazmak hiledir. Bazen toprağı kazan öldürülür. Bazen de, hilesi kendi aleyhine döner. Toprağı kazıp çıkardığını gören hasta ise yahut yanında hasta varsa ölür ve o yer kabri olur. Eğer yolcu ise kazılıp çıkarılan toprak yolculuktaki kazancıdır. Kendisi için su çıkarmak maksadıyle bir kimse bir çukur, kuyu kazdığını görse, kendi geçimi için çalışmasına işarettir. Eğer böyle olmazsa, hem kendisi hem de bütün insanlann menfaati için çalışmasına işarettir.

Suyu, kazdığı yerin içine akıttığını görürse, geçiminde güçlük meydana gelir. İçine birisini sokmak maksadiyle kuyuyu kazdığını gören kimsenin yaptığı hilesi bizzat kendisi hakkında meydana gelir.
Kazık
Bir kimse rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık veya bir çivi batırdığını görse, o kimsenin neslinden bir alim çıkar.
Kazık ağaçtan ve o kazığı onun sırtına kakan da genç bir kimse olursa onun kendisine düşman olacak münafık bir çocuğu olur. Eğer kazık kırılırsa, o kimse de ölür. Rüyada bir duvara kazık çaktığını gören kimse, kadir ve şanlı bir kişiye muhabbet eder. Bir eve kazık çaktığını gören kimse, bir kadına gönül bağlar. Kazık demirden olursa, mal ve kuvvete işarettir. Kazık sivri ve keskin olduğundan, acılara ve katılımdan dolayı da, üzüntü, keder ve tasaya işarettir,

Kazıklar bir durumdan dolayı meydana gelecek zararlardır.
Kazık rütbe ve makama, işlerde sebat göstermeye, görev almada veya görevden atılmada yahut yolculukta icbar edilmeye işarettir. Rüyada kendisinin bir kazık üzerinde olduğunu gören kimse, alim ve fazıl bir kimseden kuvvet alır. Bazı tabirciler ise, kazık maldır, dediler. Bazı tabirciler de kazık, aşk, keder, üzüntü ve tasaya işarettir, dediler.

Rüyada bir duvara veya yere kazık çaktığını gören kimse, bekarsa evlenir. Evli ise, hanımı hamile kalır.

Tabircilerden bazıları da kazık, kendisine nifak giren bir iştir, dediler.
Kazmak
Rüyada kazdığını görmek; kötü işlerle uğraşmadığınız taktirde geleceğinizin garanti altında olduğuna işarettir.Kazmak
Toprağı kazdığınızı gördüyseniz, hayatınız mücadeleyle geçecek.Kazanç
Rüyada bol miktarda gelir sağlandığının görülmesi, tersine elinizden para çıkacağına yorumlanır.Kaza Ve Kader
Rüyada bir insanın kaza ve kaderin kendisinde veya malında
cari olduğunu görse, o kimse fazla bir ücret ve çok bir sevaba erişir. "Allah(C.C.) kulu için ancak hayırlı olanı buyurur" hadisi şerifinin işaret ettiğine göre o kimse korktuğu bir şeye gayret eder ve bunda akibeti iyi olur.