Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Kuyu Rüya Tabirleri:Kuyu
Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse o adama hile eder. Kuyu kazan kimse kuyuya kendisinin girdiğini görse başkasına yapacağı hile kendisine. döner. Bir kimse rüyada kuyuya girdiğini ve oradan gökyüzünü
görmediğini görse o kimseye hırsızlar gelir ve eşyalarını çalarlar.

Bir kimse namaz için kuyudan abdest aldığını görse eşyasını çalan hırsıza Salip gelir ve ondan intikamını alır, yahut kendısınden çalınan eşyaların hemen bedelim almaya nail olur. Ve gönlü ferahlığa kavuşur. Bu rüyada eğer kuyu ve abdest bulunduysa abdestten dolayı tabir kuyudan daha kuvvetlidir. Kuyuda yıkanmanın tabiri de böyledir. Eğer bu rüya, sahibinin üzerinde borç varsa Allah-u Tealfi (C.C.) ona borcunu ödemeye nasip eder. Günahkar ise tövbesini kabul eder. Eğer hapis ise, Allah-u Teala (C,C.) onu hapislikten kurtarır. Bir kimse rüyada kendisinin başka bir
kimseye yahut başkasının kendisine kazdığı kuyudan akan veyahut duran bir su meydana çıktığını görse o kuyu herhangi bir kimseye hile edilmek için kazılmışsa o kimsenin nail olacağı bol geçime işarettir. Rüyada bir kuyuyu görmek, üzüntüye, uğursuzluğa ve hapse işarettir. Kuyuya düştüğünü gören kimsenin gamı gider, büyüklere yaklaşır, izzet ve yüksekliğe nail olur. Rüyayı gören alim ise ilminden istifade eder.

Bazen de rüyayı gören ile ailesi arasında hayırsızlık ve kıskançlık meydana gelmesi ile rüya sahibi mağdur olur, sonra onlar üzerine galip olup intikam alır. Bazen de bilahare kurtulacağı bir ithamla karşılaşır. Bazen de bu rüya üzüntü ve kederin gitmesine, gönlün açılmasına ve ihtiyaçların gideriJmesine işarettir. Mezkur kuyuyu görmek, yolculuğa da işarettir.
Kuyu
Kuyudan su çekilmesi, bir erkek için, yaptığı kötü bir iş nedeniyle uyarılacağına; orta yaşta bir erkekse, yeni bir işe girişeceğine yorumlanır. Eğer bu rüyayı genç bir görürse gören kadına teklif yapılacağına; evli kadın ise, tehlikeli bir olayla karşılaşacağına yorulur.Kuyumcu
Rüyada, kuyumcu veya işlenmiş altınları satan kimseyi görmek sürura, bazen de bu rüya, hakkı batıl ile birleştiren kimseye işarettir. Rüyada kuyumcu görmek riya, yalan, yaramazlık ve hilekarlık yapmaya işarettir. Kuyumcu görmek, bazen şiir söylenmeye veya birtakım cümleleri bir
araya getirmeye, bazen de ilim, hidayet, sevinç, evlenmek ve evlada işarettir. Kuyumcu, kendisinde hayır olmayan şerli ve yalancı bir kimsedir.

Rüyada tanımadığı kuyumcuyu görmek, sözü dilediği kalıba döken ve yalan söz uyduran kimseye işarettir. Rüyada altın ve gümüşü ateşten çıkarıp sonra yine ateşe sokup kızdırdığını gören kimsenin, yalancı olduğuna ve
halk arasına fitne soktuğuna işarettir. Altın ve gümüş üzerine mücevher yerleştirdiğini gören kimse, şerle başlayan ve hayırla biten tehlikeli bir işte insanların arasını ıslaha çalışan birisi olduğunu işarettir.
Kuyumcu
Rüyasında kuyumcu gören insanın sahtekarlık ve yalancılıkla karşılaşılacağına işarettir. Bu rüya aynı zamanda ilme, doğru yola, evlada ve evlenmeye yorumlanır.