Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Melek Rüya Tabirleri:Melek
Bir kimsenin rüyada kendisine bir meleğin konuştuğum veya ona bir şey
verdiği görmesi, o kimsenin nail olacağı şehitlik rütbesine işarettir.

Bir kimse rüyada meleklerin halkı harpte olan bir yere indiklerini görse, muzaffer olurlar. Eğer meşakkat, sıkıntı ve mihnet içerisinde iseler, kurtulurlar. Meleklerin ev ve dam üzerine inmesi, hastalığa işarettir. Bazen de meleklerin büyüklerinin inmesi, devlet memuruna işarettir.

Meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber kendisinin gökte olduğunu gören kimse, şehitliğe nail olur ve Cenab-ı Hakkın inayetiyle kurtuluşa erişir. Bir kimse rüyada meleklerin bir yerde olduklarını ve kendisinin onlardan korktuğunu görse, orada harp ve düşmanlık meydana
gelir. Bir kimsenin meleklerin gökten yeryüzüne indiklerini görmesi, batıl inanışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, hak üzerinde olanların muzaffer
olacaklarına işarettir.

Rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeyle ilgili sözler söylediklerini gören kimse, şehitliğe ve dünyada sevince erişir. Bir kimse rüyada meleklerin kendisine secde, rüku ve tevazu gösterdiklerini
görse, o kimsenin bütün maksat ve istekleri meydana gelir. Dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete erişir. Melekleri kadın suretinde gören kimse, Cenab-ı Hak hakkında yalan söz söyler. Bir kimse rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görse, o kimsenin alim, salih ve muttaki bir çocuğu dünyaya gelir. Eger bir meleği bir şehir veya bir köy içinde görse, orada alim ve zahit bir
kimse ölür veya orada zulmen bir adam öldürülür.
Melek
Rüyada meleklerle konuşmak veya onlardan bir şey almak, o kimsenin, şahadet mertebesine yükseleceğine; meleklerin bir yere indiğini görmesi eğer şiddet ve sıkıntı içinde iseler, kurtuluşlarına işarettir. Kabire gelen melekleri görmek, darda kalan kimsenin darlıktan kurtularak, rızk sahibi olacağına, fakirin zenginliğine veya şehit olmaya işarettir.Melek
Güzel bir haber alacağınıza işarettir. Eğer melek size doğru geliyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekir.Meleklerle Görüşmek
Rüyada melekler ile görüşmek, sıkıntılara düşmeye ve o sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.