Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Mest Rüya Tabirleri:Mest
Rüyada mest görmek, hizmetçiye, mala ve kötü şeylerden korunmaya silah da olursa düşmandan korunmaya işarettir. Sıkı mest giymek üzüntü ve sıkıntıya ve borç iie aranmaya işarettir. Bir kimse mestini çıkardığını görse ondan üzüntü ve sıkıntı gider. Bazı tabirciler, mesti kışın evvelinde görmek hayra, sonunda veya yazın görmek, üzüntü ve kedere işarettir, dediler.

Mestinin kuyuya düştüğünü yahut yandığını görse, hanımı ölür. Rüyada görülen yeni mest ile beraber silah yoksa, devamlı üzüntüye işarettir. Mest sıkı ve dar olursa, rüyayı görenin borcundan dolayı aranmasın mal yönünden üzüntüdür. Eski olursa muhafaza ve korunmasının zayıflığıdır. Mest, yabancı mal yahut yolculuktur.

Bir kimse giyemediği halde mest görse, yabancı kavimlerden mala nail olur. Rüyada yalın ayak mest giydiğini gören uzak yahut yakın bir yere yolculuk yapar. Ya da bir kızla evlenir. Eğer mest ayağı altından yırtılmış olursa,
alacağı kadın dul olur. Eğer mesti satsa hanımı ölür. Eğer iki mesti çalınsa iki türlü üzüntüye müptela olur. Altı yamalı bir mest giydiğini gören kimse, yanında çocuğu olan bir kadınla evlenir. Mest hayvanlarla da tabir edilir.
Mestte meydana gelen şey, hayvanında meydana gelir. Elinden mestinin birinin gittiğini görse, malının yansı gider, iki mesti birden gitse malının hepsi gider. Bazdan da, eski mest, borç ve hapistir, dediler.

Mest, zevcedir. Tek bir mest bulduğunu gören kimse, ahiterini terk ederek dünya ile ve fardan terk edip nafile ile meşgul yahut, geçiminin az olmasına kanaat eder.