Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Sümük Rüya Tabirleri:Sümük
Rüyada görülen sümük, çocuktur. Bundan dolayı eliyle yere
sümkürdügünü gören kimsenin hanımı, Ömrü uzun olan bir kız doyurur.Bir kimse birisinin evine sümkürdügünü görse, o evden bir kadınla evlenir.Eğer böyle bir durum olmazsa ev sahibmin hanımına hıyanetlik eder.Bazı tabirciler, sümkürdügünü gören kimse, birisine olan borcunu öder veya
borcunun ödenmesini ister veya kavmi onun hakkında yaptığı bir işten dolayı mü kaf atlandırır, dediler. Birisinin yatagina sümkürdüğünü gören kimse, onun hanımına hıyanet eder. Zahmetli bir şekilde sümküren kimse.üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada burnunda sümük olduğunu gören
kimsenin, hanımının hamile olduguna işarettir.Rüyada sümügünün aktıgını gören kimsenin, çokça evladı olur.
Bir yere sümkürdügünü gören kimsenin, sümkürdügü yerin şereflilisi miktarınca şerefli olan bir kadının bir erkek çocuku olur. Sağ tarafına sümkürdü ise, doğacak çocuk erkek, sol tarafına sümkürdü ise, doğacak çocuk da kız olur.
Sümük ve su gibi bumundan akan şeyler, hastalık veya nezledir. Sümük yemek, borca muhtaç olmaya veya şüpheli şeylere düşmeye işarettir.
Sümüklü Böcek
Rüyada sümüklü böceği görmek, bir yerden diğer bir yere
göç etmeye işarettir