Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Sırt Arka Rüya Tabirleri:Sırt Arka
Rüyada insan sırtı görmek, sahibine yardımcı olan veya
kendisinden yardımcı olması istenen bir kimseye işarettir. Sırt evin dışına veya şehire ya da sahrada olan yola işarettir.Rüyada bel kırılması korku ve üzüntüdür. Bazen de öğle namazına işarettir.Rüyada sırtının siyah veya kırmızı oiduğunu gören kimsenin, dövülmesinden korkulur. Rüyada dostunun sırtım görse, dostu ondan nefter eder.Düşmanının sırtını görse, düşmanının şerrinden emin olur.Yaşlı bir kadının sırtını görse, dünya o kimseden yüz çevirir. Sırtım gördüğü kadının başörtüsü varsa, o kimse elde edilmesi güç olan bir şeyi arar.Kadın gençse kısa bir müddetten beri geciken bir haberi bekler, Sırt görmek, yaşlılığa da
işarettir. Arka tarafta bulunan azaların hepsinin tabiri böyledir. Rüyada sırlının ağrıdığından dolayı büküldüğünü gören kimse, fakir olur ve durumu bozulur, Bir kimsenin rüyada sırtında meydana gelen ağrı kardeşinin ölümüne işarettir. Sırt, adamın işlerinde sığındığı şöhret ve mal sahibi bir kimsedir. Bundan dolayı rüyada insanın sırtında meydana gelen ağrı onun dayandığı büyüğüne aittir. Bazı tabirciler, sırt elbise veya yorgan ve yatak gibi şeylerin dış yüzüdür, dediler. Bunun için bir kimsenin, rüyada sırtında meydana gelen herhangi bir şey o kimsenin elbise veya yorganının dışında meydana gelir. Rüyada sırlının ağrıdığını gören kimsenin, güvendiği büyüğü hapsedilir. Rüyada sırtına bir ağır yük yüklendiğim görse, büyük bir borç altına girer. Bazı tabirciler, rüyada sırta yüklenilen ağır yük, kötü komşudur.dediler. Rüyada belinin kırıldığını gören kimsenin, kuvvetinin gitmesine veya kendisinin ya da ev ihtiyaçlarını gören kimsenin öleceğine işarettir.Rüyada sırta yüklenilen ağır yük,keder, hata veya günahlardır. Bir kimse rüyada sırtına tabut, eşya veya kumaş yüklendiğini görse, üzerinde toplanacak borçlara işarettir. Rüyada sırtına odun yüklendiğini gören kimse,gıybet ve koğuculuk yapar. Hasta olan bir kimse rüyada belinin kırıldiğını
görse, ona yardım eden bir adamın ölümüne veya onun fakir olmasına ve dinde bulunan şeyin azalmasına işarettir. Bazı tabirciler, sırtında ağır bir yük bulunduğunu görmek, çoluk-çocuğunun çok, malının azlığına işarettir,dediler.Rüyada kambur bir adam gören kimsenin malının artmasına veya uzun ömürlü olmasına bazen de çoluk çocuğunun çokluğuna işarettir.