Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Sağa Sola Bakmak Rüya Tabirleri:Sağa Sola Bakmak
Rüyada sağına soluna bakındığnı gören, (hassaten bu
bakış namazda olursa arkadaşına düşkün olur.
Bir yılan veya aslandan korktuğundan sağına soluna bakınan kimse hanımı ve çocuklarından korkar, kaçar.
Namazda sağa sola bakındığını gören kimse dünyaya ve ziynetine rağbet ederek, nefsine uymak suretiyle anketten yüz çevirir.