Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Satranç Rüya Tabirleri:Satranç
Rüyada satranç görmek, çeşitli insanlarla muaşerete, hükümdar için büyük bir şehire, ferahlık ve sevince erişmeğe işarettir. Rüyada satranç,tavla ve cevizle oynamak, hileye ve münakaşaya işarettir.
Bir kimse satranç oynadığını görse, onun adi bir düşmanı olur.Oyun oynanıtmayan satrancı görmek, o işlerinden çıkarılmış adamlara;oyananan satrancı görmek de. yüksek rütbeli adamlara işarettir.Eğer bir yerde satranç aletlerinin ileriye veya geriye sürülüp çekildiği görülse, o yerin valisi için bir harp veya düşmanlık meydana gelebilir.Satranç, harbe, düşmanlığa, tazminata, sırlara muttali olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve yolculuğa işarettir,
Eğer iki oyuncudan birisi diğerini yense, galip gelen zafere erişir.Rüyada satranç oynadığını gören kimse, kendisinin leh ve aleyhinde olacağını bilmediği halde kavga ve münakaşa çıkarmaya çalışır. Bazı tabirciler, rüyada satranç oynadığını gören kimse, bir toplulukla
mukavele(sözleşme) yapar.Ancak o toplum ve onların yapacağı hileden kendisini orusun,dediler.Rüyada satranç oynamak, batıl söze ve basit bir harbe işarettir.
Rüyada satranç oynadığım ve hasmım yendigini gören kimse bu galibiyeti uyanıkken de görür.Satranç, harbe, düşmanlığa, tazminata, sırlara muttali olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve
yolculuğa işarettir.
Satranç
Rüyada satranç oynanması, yolculuğa çıkmaya veya faydasız işlerle meşgul olmasına işarettir.Satranç
Satranç oynamak, iş hayatında birtakım sorunlara işaret eder. Bu rüya, sağlık açısından da bazı sorunlarla karşılaşacağınız anlamına gelir. Eğer oyunu kaybettiğinizi gördüyseniz, birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalacaksınız. Oyunu kazanmak ise, sorunlardaSatranç Fili
Rüyada görülen satranç fili, oyuna ve ihtiyaç zamanında hareket etmesi gereken şeylerde çahşmamasına ve muattal kalmasına işarettir.Satranç Veziri
Rüada satranç vezirini görmek,büyük bir rütbeye işarettir.Satranç Şahı
Rüyada görülen satranç şahı, padişaha işarettir.Satranç Tahtası
Rüyada görülen satranç tahtası, kendisinde inmek,binmek, düşmek, kalkmak, ölmek, sağ olmak, geçmek, geri kalmak, eğrilik ve doğrulukta bulunmak gibi haller olan harp, kıskançlık, şer, fitne, fakirlik,zenginlik gibi şeylerin meydana gelmesi özelliginden olan dünyaya işarettir.Satranç Aletinden Piyade
Rüyada satranç aletinden piyade görmek,hafinin başlangıcından nihayetine kadar salih olmasına işarettir.