Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Sofra Rüya Tabirleri:Sofra
Rüyada sofra görmek, nimete, davete icabet etmeye ve refah içinde yaşamaya, düşmana galip gelmeye işarettir. Ondan yenen şey de tabirce muteber tutulur. Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir ganimettir. Sofranın kaldırılması ganimetin bitmesidir. Sofra, iyilik yapan cömert bir adamdır.
Rüyada sofra üzerinde oturduğunu gören kimse, iyi ve cömert bir adamla sohbet yapar. Sofra üzerinde tertemiz yufkalar ve güzel yemekler bulunduğunu görse, bu rüya dost ve arkada şiannın, dostluk ve sevgilerinin çokluğuna yufka ve yemeğin azlığı da onlann dostluklarının azlığına işarettir.
Her yufka bir dostluktur. Sofra üzerinde bulunan bir veya iki çeşit yemek, rüya sahibi ve çocuklan için rızıktır. Sofradan çokça yemesi, rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün uzun olmasına işarettir. Sofranın kalktığını
görmesi rüya sahibinin ömrünün tükenmesine işarettir.
Sofra üzerinde görülen kalabalık, çoluk-çocuğun çok olmasına, sofra üzerinde birbirine zıt iki şeyin bir araya gelmesi, harbe işarettir.
Sofra düşmanların birbirleriyle karşılaştığı harp meydanıdır. Sofra dine ve müşavire de işarettir.
Sofra
Rüyasında sofra gören, sevinecek ve neşelenecek demektir. Sofra bezi büyük bir sefere, yolculuğa, rahata işarettir.Sofra Bezi
Rüyada sofra bezi görmek, büyük bir memlekete yolculuğa
çıkmağa işarettir. Bazı tabirciler, rüyada sofra bezi bulmak, bulan kimse için genişliğe ve rahatlığa işarettir. Çünkü sofra bezi yemek ve yemeğin adabındandır. Sofra bezi yolculuk yapmağa ve Allah (C.C.) tarafından meydana gelecek feyiz ve berekete işarettir.