Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Su 2 Rüya Tabirleri:Su 2
Su ile kendisine zarar gelmeyecek bir vakitte guslettiğini gören kimse, borcunu öder.
Tatlı suyun tuzlu olduğunu gören kimse, dininden irtidat eder veya sapıklığa düşer, yahut onun işleri müşkül duruma girer.
Rüyada suyu kabıyla yüklendiğini gören kimse, fakirse mal kazanır. Eğer zengin ve bekar ise, evlenir, evli ise, hanımı ondan hamile kalır.
Bir kab içine su koyduğunu görse, o kimsenin hanımı ölür.
Eksik olması gereken zamanda suyun çok görülmesi veya çok olması gereken zamanda noksan görülmesi, zulme, suca, kıtlığa ve ihtilafa düşmeye işarettir. Bir kimse rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane balkının
boğulacak bir duruma geldiğini görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve şerli kimseler helak olur. Bir yere suyun akması üzüntü ve kederdir. Yeşil su, devamlı bir hastalıktır. Bazı tabirciler yeşil su sıkıntılı ve zahmetli bir geçimdir, dediler. Rüyada siyah su içen kimse kör olur.
Bekar olan bir kimse, bardak veya kaseden su içtigini görse, evlenir.
Bir kuyudan su çıkardığını, kırba veya testi gibi şeylere su boşalttığını gören kimse, bir kadınla nikahlanır. Rüyada soğuk su ile gusletmek, tövbeye ve hastalıktan şifa bulmaya, hapisten çıkmaya, borcunu ödemeye ve korkudan
emin olmaya işarettir.
Rüyada bir kuyudan su çıkardığını gören kimse, hilekarlıkla mal elde eder.
Bir kimse su çıkardığını ve onunla bahçe ve bostan ve ekin suladığını görse, o kimsenin bir kadın tarafından eline mal geçer.