Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Tükürük Rüya Tabirleri:Tükürük
Rüyada tükürük görmek, kişinin kuvvetine işarettir.
Tükürüğünün kuruduğunu gören kimse, akranının yaptığı işleri yapmak ister fakat bunu yapmaktan aciz kalır ve sözü az itibar görür.
Ağzından tükürük çıktığını görmek, söylemekte olduğu batıl sözlerine, düzdürdüğü yalan ve iftiralarına işarettir.
Tükürük, kişinin malı ve kudretidir.
Bir yere tükürdüğünü gören kimse bir arazi veya akar satın alır. Ağaç üzerine tükürdüğünü gören sözünden döner, yahut yeminini bozar. İnsan üzerine tükürdüğünü gören, o insana iftira eder. Tükürdüğünü sıcak görmek, uzun ömre, soğuk görmek ise ölüme işarettir. Anızda tükürüğün kuruması fakirliktir.
Tükürük, söz, ilim yahut malda ziyadeliktir.
Bazen, tükürük rahata ve nikahla rahatlığı talep etmeye, bazen de sıhhat ve hastalığa işarettir. Tükürüğünün değiştiğini görmesi, ahlakında fenalık ve bozukluğun olacağına, tükürüğünün kesildiğini görmesi ise lezzet ve
rahatının kesileceği ve evladını kaybedeceği ile tabir edilir.
Rüyada çok tükürük, hüzün, keder ve meşakkattir.
Kendisini rüyada tükürüyor görse, ağzından kötü söz çıkar.
Tükürüğünde kan veyahut balgam olursa, kendisine helal olmayan bir söz konuşur, insan yüzüne tükürdüğünü görenin ağzından söylenmesi caiz olmayan bir söz çıkar.