Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Top Rüya Tabirleri:Top
Rüyada top görmek, düşmanlık ve münakaşa yapmaya bazı kimselerin terkettiği ve bazılarının da arzu ettikleri dünyaya işarettir.
Bazen yolculuğa çıkmaya ve bir yerden diğer bir yere nakletmeğe de işarettir. Top, adamla da tabir edilir.
Top deri cinsinden olursa, o adam lider veya alim birisidir.
Topla oynamak düşmanlık ve münakaşa yapmağa işarettir.
Top
Rüyada top görmek; alıcağınız güzel bir habere çok sevineceğinize işarettir.Topuz
Rüyada topuz görmek, ümitsizlik, şiddet ve sıkıntıdır.
Eğer topuz sap ve asasız demirden olursa fayda ve menfaatsiz hizmete yahut eşyasız kadına işarettir. Ya da topuz, duruma uygun arkadaşa yal erkek çocuğa yahut da, sahibinden zararlı şeyleri dereden hizmetçiye işarettir.
Topuk
Rüyada topuk görmek, kumar oynayan bir çocuğa işarettir.
Bazı tabirciler rüyada topuğunun kırıldığını gören kimse, ölür veya bir musibet yahut bela ya da bir mihnet isabet eder, demişlerdir.
Bekar kimse için topuk görmek, hanıma işarettir. Hasta olan bir kimse, topuğunun kırıldığını görse, ölür. Topuk insanların malıdır. Bundan dolayı bir kimse topuğunun zail olduğunu görse, o kimsenin malı elinden gider.
Rüyada topuğunun güzel ve endamına uygun olduğunu gören kimse, hakkında evlenmek veya mülk edinmek için yahut binek almak gibi arzu ettiği şeyler hayırlı ve mübarektir.
Topuz
Topuz görmek, üst makamlarda bulunan, güçlü bir kimseden her zaman yardım göreceğinizi bildirir.Topal
Rüyada kendisini topal olarak ve koltuk değneğiyle görürse; arkadaşlarının yardımı ile güçlükleri önleyeceğine, sadece topal olarak görürse bu pek hayra sayılmaz.Toprak
Toprak insanlara işarettir. Bazı kere hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki mahlukata işarettir. Toprak, fakire, ölüye ve kabre işarettir. Bundan dolayı bir kimse bir yeri kazsa ve toprağını çıkarsa, hasta ise veya yarımda hasta kimsesi varsa o yer onların kabri olur. Yolcunun kazdığı yer onun
yolculuğu, kazdığı toprak da kazanacağı mal ve menfaattir.
üzerinden toprağı silkeleyip yere düşüren kimse zenginse malı gider ve ihtiyaç sahibi olur. Borçlu veya elinde bir emaneti varsa, borcunu öder, emaneti sahibine verir ve bundan sonra elindeki bütün malı gidip toprağa girer. Elini toprağa vurmak ve toprağı karıştırmak, dövüşmeye, ortaklığa ve kazanca işarettir. Toprak üzerinde gezmek veya bastonla yere vurmak hayırlı yolculuğa işarettir.
Bazı tabirciler toprakta yürümek, mal talep etmektir, Bundan dolayı toprağı biriktirse veya yese mal biriktirir ve eline mal geçer. Toprak başkasınınsa mal da başkası içindir. Topraktan bir şey yüklense, yüklediği kadar
menfaata uğrar. Rüyada evini şurup evden toprak yığsa hile ile hanımından mal alır. Toprağı kendi han ve dükkanından biriktirse geçiminden artırarak mal biriktirir. Avucuna toprak doldurup yürüdüğünü görse eline mal geçer.
Evinin bacasından toprak süpürüp dışarı attığını görse, hanımının malı gider. Gökten çok olmamak üzere toprak yağdığını görmek hayırdır ve bir zararı yoktur.
Kendi evinin yıkılıp, toz ve topraktan kendisine bir şey değdiğini gören kimse, mirastan mal alır. Toprağı başının üzerine koyduysa çirkin bir yolla eline mal geçer. Bir kimsenin üzerine, başına, gözüne v.s. birisinin toprak
serptiğini görmek, toprağı serpen kimse, toprak serpileni kendi arzusuna uydurmak için ona mal infak etmesine işarettir.
Gökten yağan toprak çok olursa gelecek azabia tabir edilir.
Dükkanım süpürüp toprağını kumaş ve mal ile beraber dışarı çıkardığını görmek, bir yerden diğer yere göç etmeye işarettir.
Toprak insanın ömrü ve hayatıdır. Toprak, rızka, ziraata, açlık ve yardıma işarettir. Temiz ve güzel toprak üzerine oturmak saadet ve yardıma işarettir.
Toprak görmek ve teyemmüm gerektiren çetin yolculuğa işarettir.
Toprak görmek ihtiyaçların çabukça giderilmesine ve vaadinin yerine getirilmesine işarettir. Servet sahibi kimse malının yanında ve üzerinde toprak olduğunu görse malı helak olur.
Toprak
Rüyada toprak görmek; mala, bol kazanca, üzerindeki yoprağı silktiğini görmek; malını harcamaya, rüzgarın toprağı uçurduğunu görmek; o yöre halkının zulüm görerek fakirlik çekeceğine, toprak kazmak; kazançlı bir işe başlamaya işarettir.Toprak
Güzel haberlerin simgesidir. Eğer toprak kuru ve verimsiz görünüyorsa, zor günler geçireceğiniz anlamına gelir. Açlık veya hastalık görebilirsiniz.Toplamak
Rüyada müteferrik şeyleri toplayıp bir araya getirmek, arzu ve şehvete ve mal toplamaya kalkışmaya işarettir.
Birbirine mütenasip olan eşyaları toplamak, insanların ilim, sünnet ve görüşlerinden istifade etmelerine işarettir.
Müteferrik eşyayı bir yere toplamak arzu ve ihtirana işarettir.
Toplantı
Rüyada halkın toplantı yerini görmek, hayır görmeye işarettir.
Bazen bu rüya maden ve hazinelere işarettir.
Bazen de rüya sahibine muhtelif vaadlerle gönderilecek rızka işarettir.
Toplanmak
Rüyada dost ile biraraya gelme, evlenmeye işarettir. Sevdiği bir dostu ile beraber oturduğunu gören kadın görüşüp, konuştuğu ve aralarında sevgi olan bir erkekle evlenir.
Rüyada dağınık işlerinin toplandığını ve dünyalık elde ettiğim gören kimsenin, işi noksanlaşır ve durumu bozulur.
Rüyada dostunun kendisini ziyaret ettiğini ve bir araya geldiğini gören kimse, sevinir.
Topallamak
Rüyada topallamak, küfran-ı nimete işarettir.Toplu İğne
Rüyada toplu iğne görmek, iyiliğe yönelmeye işarettir.
Yanında çokça toplu iğne bulunduğunu veya satın aldığını gören kimse, hayra erişir.
Toplu İğne
Bu rüya üzücü bir olaya işarettir. Toplu iğneler içinde kendisini görmesi, aslında pek önemli olmayan üzücü olaylara işarettir.Toprak Çanak
Rüyada görülen toprak çanak, hizmetçi bir kıza ya da
hizmetçi bir erkek çocuğa işarettir.
Toprak çanak, rüya sahibinin gerek bizzat kendi evladından, gerekse hanımının evvelki kocasından olan küçük kızlara işarettir.