Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Yük Rüya Tabirleri:Yük
Rüyada insanın sırtında gördüğü yükün ağır olması, kötü ve yaramaz tabiatlı komşuya işarettir. Bazen de ağır yük, günaha işarettir.
Kadın için rüyada ağır yük, gebelik veya şerli kocadır.
Ağır bir yük yüklendiğini gören kimse yaramaz komşusundan tahammül edebileceği bir eziyete giriftar olur. Boyun ve omuz üzerinde görülen yük, günahtır. Rüyada doğmuş çocuğu yüklenmek, o çocuk için rahata ve yüklenen kimse için de çetinlik ve meşakkata işarettir.
Odun yüklendiğini gören kimse, gıybet ve arabozuculuk yapar.
Yük
Rüyasında yük taşıyan bir kişi yüksek bir makama yükselir anlamındadır.Yüksük
Rüyada yüksük görmek, rızka, çocuğa, zevceye veya azgın çocuğa yahut bineğe veyahut yolculuk yapmaya, ya da kendisinden ayrılmayan alacaklıya işarettir. Bazen yüksük, darlık ve sıkıntıya bazen de hayvan kiraya veren kimseye veya yarış yapan çocuklar için birincilik almaya işarettir.
Bir kimsenin rüyada yüksüğü kendi yerinin dışına koyması zina etmeye ya da parmaklarının işaret ettiği kimsenin hasta olmasına işarettir.
Yük Hayvanı
Rüyada yük hayvanı görmek, hastalıklardan şifa bulmaya,
günah kazanmaya ve ağır şeyleri uhdesine almaya işarettir.
Bazen bu rüya eza ve cefaya tahammül etmeye ve rahatlık meydana getirmeye işarettir. Yük hayvanı, idareciye, askerin önünde bulunan kumandana, polis ve tahsildar gibi bütün halkın işlerini üzerine alan kimseye işarettir.
Yükü İndirmek
Rüyada insanın veya hayvanın arkasından yük indirmek,
rüyayı görenin bildiği veya bilmediği kimseye sadaka ve ihsanda bulunmasına işarettir.