Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Yüzük Rüya Tabirleri:Yüzük
Yüzügünün taşının düştüğünü gören kimsenin çocuğu ölür yahut
malından bir şeyi kaybeder. Yüzüğün kırılması, hanımının boşanmasına işarettir. Yüzük, bir ev veya bir hayvanı satın almaya işarettir. Rüyada görülen yüzük eğer altından olursa erkek için zillet ve meskenettir.
Demirden bir yüzük taktığını gören kimse, zorluk ve meşakkattan sonra hayra nail olur. Yüzük altından ve kaşı da varsa bu rüya iyi ve hoştur.
Yüzüğün kaşı olmazsa, kendisinde menfaati olmayan işlere işarettir.
Bir kimse gümüşten bir yüzük takındığını ve hükmünü, murat ettiği şekilde yerine getirdiğini ve yaptığını görse, o kimse saltanata erişir.
Yüzüğünün kaşının sallandığını gören kimse mevkiinden alınır, Vali olan bir kimse yüzüğünün çıkarıldığını görse işinden alınır, yahut mülkü elinden gider, ya da hanımını boşar. Kadın için bu rüya, kocasının yahut kendisinin
çok yakını olan bir kimsenin ölümüne işarettir.
Bir kimse yüzüğünün halkasının kırılıp düştüğünü ve taşının kaldığını görse, saltanatı gider ve şöhreti kalır. Eğer yüzüğünün dar olduğunu görse, zulümkar bir kadından müzdarip olur. Yahut kendisinde çetinlik ve meşakkat olan bir şeye malik olur.
Eğer rüyada emanet yüzük alsa, o kimse devamı olmayan bir şeye malik olur. işlemeli bir yüzük bulduğunu gören kimse, ev, hayvan ve hanım gibi birşeye nail olur. Yüzüklerin sokakta satıldığını görse, o kimse halkın reislerinin evini mülkünü satın alır.
Bekar olan kimse rüyada yüzük takındığını görse, zengin bir kızla evlenir.
Yüzük altın olursa alacağı hanım malı gitmiş bir hanımdır.
Yüzüğün kaşı çocuktur. Eğer kaş mücevherden olursa tabir makam ve para ile saltanat ve devlete, çok mala, şöhrete, izzet ve şerefe işarettir.
Yüzüğün kaşı boncuktan olursa, saltanatın zayıf olduğuna işarettir.
Kaşın yeşil yakuttan olduğunu gören kimsenin, mümin, alim, zeki ve anlayışlı bir çocuğu dünyaya gelir. Ağaç parçasından yüzük, münafık bir kadındır. Peygamberimiz (S.A.V.) den veya alim bir kimseden gümüş yüzüğü almak, ilme nail olmaya ve müjdedir. Eğer alınan yüzük altından
otursa, onda asla hayır yoktur. Yüzüğün demirden olmasında da hayır yoktur. Bakırda da hayır yoktur. Dışı kabartılmış ve içi doldurulmuş yüzükler hile ve aldatmaya işarettir. Yahut büyük bir şeyi veya çok menfaati istemeye işarettir. Kalay yüzük, kendisinde zayıf olan bir kuvvettir.
Bir kimse yüzüğünün şiddetlice çıkarıldığını görse o kimsenin devleti yahut yüzüğün nispet edildiği şey ondan gider. Yüzüğünün kaybolduğunu gören kimse malik olduğu şeyde kötü gördüğü bir şey meydana gelir ve ona sabır
eder. Rüyada yüzük görmek, makam, mal, zenginlik, geçim, bolluk ve berekete işarettir.
Yüzük
Rüyada yüzük görmek, iyiye işarettir. Yüzük takmak, yeni bir işe atılıp çok para kazanmaya yorumlanır. Nikah yüzüğü takmak güzel ve mutlu bir evlilik yapmak demektir.Yüzük Kaşı
Rüyada yüzük kaşı görmek, şeref, mal ve nimettir.