Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Yalı Rüya Tabirleri:Yalı
Rüyada yalı görmek , murada erişileceğine işarettir.Yalı
Rüyada yalı görmek; dikkatli davranmadığınız taktirde büyük felaketlerle karşılaşacağınıza işarettir.Yalın Ayak Yürümek
Rüyada yalın ayak yürümek, eğer ayakkabısını
çıkarmadıysa sıkıntı ve meşakkattir, Eğer ayakkabısını çıkararak yalın ayak yürümüşse velayete nail olur. Bazıları da, yalın ayak yürümek, üzüntü ve kederin gitmesine, bazıları da hanımın boşanması, yahut ölümüne işarettir,
demişlerdir. Yalın ayak yolculuk yaptığını gören kimse ödemeye takati yetmeyecek bir borca girer.