Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Yanak Rüya Tabirleri:Yanak
Rüyada yanak görmek, hayra, bolluğa, geçime, ferahlığa, durumun kötüleşmesine, üzüntü, keder, sıhhat ve hastalığa alamettir.
Yanaklar kişinin ameline, kırmızlığı rütbe ve makamına,
hastalıklardan kurtulmaya, nasib ve sevince işarettir.
Yanağın sarılığı veya siyahlığı, korku, üzüntü ve itibardan düşmesine işarettir. Rüyada görülen iki yanak, insanın kendisiyle güzelleştiği veya sevdiği şeye işarettir. Bazen de yanaklar, onları öpen kimseye işarettir.
Yanaklardan meydana gelen şey, onlan öpenin bozukluğuna işarettir.
Bazen yanak tozlu topraklı olursa, meskende işarettir. Bu ise dindarlar için, Allah (C.C.) indinde ziyadelik ve yüceliktir.
Yanak
İnsanın rüyada yanağını görmesi, bolluğa, hayra ve refaha yorumlanır