Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Diken Rüya Tabirleri:Diken
Rüyada diken görmek, haşin ve şiddetli bir adama işarettir. Bazı tabirciler,diken, adamın savunduğu yeni bir din veya fitnedir, dediler. Bundan dolayı kendisine diken batan bir kimse, fitneye düşer veya hoşlanmadığı bir şey onu rahatsız eder.
Diken, dindende dünyadan da anlamayan cahil kişilere de işarettir.
Bazı tabirciler, dikenin, keskinligine binaen, birtakım hastalık ve acılara, karışık ve birbirene girmiş bulunmasına binaen işlerin durgunluguna, sertliğine
birden keder ve üzüntüye, aşka ve kötü bir kimseden görülecek zulme, kadınlar dolayısıyle insana gelecek zararlara işaret eder, dediler.
Diken
Rüyada dikenler görmek, acıların zevklerle karışacağını simgeler.