Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Siyah Rüya Tabirleri:Siyah
Siyah renk, mala işarettir. Bir insanın rüyasında siyah giymesi mala, aynı zamanda da hüzne işarettir.Siyah
Karşınıza birçok sorun çıkacağı anlamına gelir.Siyah Renk
Rüyada her şeyde görülen siyah renk ululuğa ve mala işarettir.
Adeti olan kimsenin rüyada siyah giymesi, ululuğa ve siyah giymek alışkanlığı olmayan kimsenin rüyada siyah giymesi ise üzüntü ve kedere işarettir.
İbn-i Şirin (R.A.), rüyada görülen her siyah şey maldır, derdi. Bundan dolayı bir kimse rüyada siyah ve kısa boylu bir kadınla evlendiğini görse, o kadının siyahlığı malının çokluğuna, boyunun kısalığı da ömrünün kısalığına
işarettir. Rüyada görülen siyah renk parlak olursa rüya sahibinin amiri tarafından nail olacağı izzet ve yüceliğe işarettir.
Bazı tabirciler rüyada siyah renk görmek makbul değildir, dediler.
Bedendeki siyahlık ululuğa işarettir. Bazen de bu rüyanın sahibi büyük bir kusurda bulunur veya o kusur kendisine nisbet edilir. Yahut ana ve babasına asi olur. Eğer rüyada yalnız yüzünün kararmış otduğunu görse, rüya sahibinin yalancılığına ve dininden döndüğüne işarettir.
Eğer bir kimse rüyada siyah bir şeyin beyaz olduğunu görse o kimsenin güzel bir isimle anılmasına ve günahlardan pak olmasına ve küfürden sonra imana gelmesine işarettir. Rüyada yalnız ellerinin beyaz olduğunu görmek Salih kimseler için keramet zuhur etmesine ve düşmanlarına galip gelmesine ve büyüklere yaklaşmasına ve meliklerin diliyle haberleşmesine ve sanının yücelmesine işarettir.
Beyaz renk siyah bedende alacalık hastalığının meydana gelmesine işarettir.
Siyah Mürekkep
Rüyada siyah mürekkep görmek, şöhret ve sevinçle beraber yücelik ve keramete işarettir. Bir kimsenin rüyada gömleği siyah mürekkeple bulaşsa veya başka bir adam onun gömleğini siyah mürekkeb ile bulaştırsa, o adamın o kimseyi, alaya alarak ona galip gelmesine ve o kimsenin de bu yüzden, yücelik, sevap ve iyi bir şekilde övülmesine işarettir.
Bazen de siyah mürekkeble rüyada gömleği bulaşan kimse alaca hastalığına yakalanır. Bazen de rüyada gördüğü gibi uyanıkken o kimsenin elbisesine siyah mürekkeb bulaşır.
Siyah Nokta Ve Benekler
Bir kimsenin rüyada yüzünde siyah noktalar bulunduğunu görmesi, o kimsenin işinde çok günah işlemesine ve mal elde
etmek için halk yanında yapacağı yaramazlıklarına işarettir.