Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Su Rüya Tabirleri:Su
Rüyada su görmek, hoş bir hayata ve güzel bir rızka işarettir.
Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi saadete, toplu mala ve ganimete, fazla hayra ve "O, sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir." (Furkan Suresi, a. 54) mealindeki ayet
işaretince evlenmeye işarettir. Suyu çok temiz görmesi, fiatların ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin yayılmasına işarettir.
Suyu emmek geçimce sıkıntı ve zahmete ve sudan içmek düşmandan selamete ve içen kimse için ucuzluk seneye işarettir.
Bir kimsenin rüyada suyu uyanıkken içtiğinden daha fazla içtiğini görmesi, o kimsenin rüyada bir kadehten su içtiğini ve doymadığını görmesi, o kimsenin hanımının kendisinden kaçmasına işarettir.
ibn-i Şirin (R.A,): Rüyada su görmek: "Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik" (cin Suresi, a. 16) mealindeki ayete göre dince fesada ve: "Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir" (Bakara Süresi, a. 249) mealindeki ayet gereğince de belaya işarettir, dediler. Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa işarettir. Kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse, çocuk
ve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karnındaki çocuktur.
Sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder.
Safi bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir.
Bir kimsenin kendisini su içinde görmesi, fitne, bela ve kedere işarettir.
Su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle, dedikoduculuk yapar. Akıntısı olmayan su, hapse işarettir. Bundan dolayı bir kimsenin rüyada akıntisı olmaya bir suya düştüğünü görse, o kimsenin hapse, üzüntü ve kedere düşmesine işarettir. Bazı tabirciler, birikip duran su, tabirce akan sudan daha zayıftır, dediler.
Su
Rüyada görülen su, güzel bir hayat ve iyi bir rızıkla yorumlanır. Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve hayra işarettir. Suyu emmek, geçim bakımından zorluk çekmeye; sudan içilirse, maddi yönden rahat bir yıla gireceğine; sıcak su içtiğini görürse, çok şidetli gam ve tasaya; bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, hastalanılmasına işarettir. Su bekarlar için, evlenme şeklinde yorumlanır.Su
Rüyada su görmek; mala, pınardan tatlı su içmek; murada ermeye, mutlu bir şekilde hayatını sürdürmeye, suyun içine girmek; bütün korku ve sıkıntılardan kurtulmaya, acı su içmek; evlenmeye, acı su ile yıkanmak; eşinden boşanmaya, kirli ve bulanık su; hastalanmaya, bu suyu içtiğini görmek; öleceğine işarettir.Su 2
Su ile kendisine zarar gelmeyecek bir vakitte guslettiğini gören kimse, borcunu öder.
Tatlı suyun tuzlu olduğunu gören kimse, dininden irtidat eder veya sapıklığa düşer, yahut onun işleri müşkül duruma girer.
Rüyada suyu kabıyla yüklendiğini gören kimse, fakirse mal kazanır. Eğer zengin ve bekar ise, evlenir, evli ise, hanımı ondan hamile kalır.
Bir kab içine su koyduğunu görse, o kimsenin hanımı ölür.
Eksik olması gereken zamanda suyun çok görülmesi veya çok olması gereken zamanda noksan görülmesi, zulme, suca, kıtlığa ve ihtilafa düşmeye işarettir. Bir kimse rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane balkının
boğulacak bir duruma geldiğini görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve şerli kimseler helak olur. Bir yere suyun akması üzüntü ve kederdir. Yeşil su, devamlı bir hastalıktır. Bazı tabirciler yeşil su sıkıntılı ve zahmetli bir geçimdir, dediler. Rüyada siyah su içen kimse kör olur.
Bekar olan bir kimse, bardak veya kaseden su içtigini görse, evlenir.
Bir kuyudan su çıkardığını, kırba veya testi gibi şeylere su boşalttığını gören kimse, bir kadınla nikahlanır. Rüyada soğuk su ile gusletmek, tövbeye ve hastalıktan şifa bulmaya, hapisten çıkmaya, borcunu ödemeye ve korkudan
emin olmaya işarettir.
Rüyada bir kuyudan su çıkardığını gören kimse, hilekarlıkla mal elde eder.
Bir kimse su çıkardığını ve onunla bahçe ve bostan ve ekin suladığını görse, o kimsenin bir kadın tarafından eline mal geçer.
Suç
Rüyada suç işlemek, küfür ve sapıklığa tabi olmaya işarettir.Sucu
Rüyada görülen sucu, takva ve iyilik sahibi bir kimsedir. Çünkü suculuk, sevap işlemenin en faziletlisidir. Sucu, yaptığı iş mukabilinde ücret almadığı taktirde, dinden çok hayır meydana gelir.
Sucunun bir kabı doldurup yerine götürmesi, onun biriktireceği mala işarettir. Sucuyu görmek, ilmiyle, göğüslere; hikmetle, kalplere şifa veren kimseye, rızka işarettir. Bazen de, sucuyu görmek, halk arasında hayr ile
çalışmaya, bazen eşyayı sahibine gönderen simsara işarettir.
Sucuyu görmek, şer ve düşmanlığa ve oyun oynamaya işarettir.
Sucunun bir kimsenin kabıyla su yüklenmesi ve ondan para alması onun günahını üzerine almasına ve suyu götürdüğü kimseye, sultanın adamlarından birisinden birikmiş mal götürmesine işarettir. Çünkü nehir sultandır, kap içerisindeki su da birikmiş maldır.
Kase ve bardaklarla su veren kimse, alim ve vaiz gibi dindar ve güzel fiil sahibidir. Kırba ve testi ile su yükleyen kimseler, mal ve emanet üzerine emin kimselerdir.
Susam
Rüyada görülen susam, rızık ve helal maldır. Susamın sıkılmışının tabiri de böyledir. Susamın öğütüimüşü aziz ve kuvvetli bir maldır.Diğer hububat da böyledir. Rüyada susam ektigini gören kimse faydalı bir memuriyete, iyi bir ticarete, takvaya, büyüyen bir kazanca ve sevince nail olur.
Susamın kuruşu tabirce yaşından daha kuvvetlidir. Susamın kavrulmuşu,şer, zahmet ve meşakkattir.
Bazı tabirciler, susam görmek doktorlar için hayırdır, diğer kimseler için de ateşli hastalığa delildir,dediler.
Rüyada susam gören kimse zarar ve ziyana düşer.
Susam
Rüyasında susam gören, zengin olur ve malı artar.Sucuk
İşleriniz yüzünden çok yorulduğunuzu, biraz dinlenmeniz gerektiğini işaret eder.Subay
Rüyada subay görülürse, tartışma ve endişeye sebep olacak bir durum demektir.Sulamak
Rüyada tarla, bahçe ve bağ suladığını gören kimse, bolluk refah ve berekete erişir.Susuzluk
Rüyada susuzluk, dinde bozukluktur.Susuz bir kimse bir ırmaktan su içmeyi arzu ettiği halde içemediğini görse, üzüntü ve kederden kurtulur.
Su içmek arzu ettiği halde içmeye kadir olamadığını veya kendisini bir ırmak, göze yahut bir kuyunun yanında durduğunu ve suya yetişemediğini görse, o kimsenin arzu ettiği şeye erişemeyeceğine işarettir. Rüyada susuzluk, fitne ve fesat çıkaran kimselerin ahlakiyle ahlaklanmaya işarettir.Çünkü onlar çıkardıkları fitneyle kıyamet gününde kevser havuzundan menedilmiştirler, Rüyada susadığını gören kimsenin,nikah yapması gerektigine işarettir.Rüyada susuzluk, mal, tarla ve çiftçilerin hallerinin durgunluğuna işarettir. Bazen fakirliğe, ticaret sahiplerinin işlerinin
durgunluğuna ve yanında bulunmayan bir kimseyi arzulamaya işarettir.
Su Tulumu
Rüyada su kabı görmek, yolculuğa işarettir. Bazen çocuk düşüren kadına, bazen de fakirlik ve zenginliğe de işarettir. Su tulumu dar yerlere de işarettir. Evinde su ile dolu bir tulum gören kimsenin hanımının hamile
olmasına işarettir. Çünkü su çocuktur. Tulum ise kadının karnıdır.
Su Küpü
Rüyada görülen su küpü, kadına veya kocaya evin idaresine, onun mahzen ve dükkanına ve suyun yüklenen hanımına işarettir. Su köpleri, yolculuk yapmaya ve menfaate işarettir.Su İbriği
Rüyada görülen su ibriği züht ve ibadete, çocuğa, hizmetçiye, yolcuya, din ve dünyaca bir yardımcıya işarettir.
Sultan için su ibriği mamur (bakımlı) bir şehirdir. Tüccar için, halktan helal olarak kazandığı ticaretidir.
Su Kovası
Rüyada görülen su kovası, hile ile halkın malını alan bir kimsedir. Bundan dolayı kova ile bir kuyudan su çektiğini ve çıkardığı suyu kendisinin başka bir kabına koyduğunu görse, hile ile topladığı malı bir yere biriktirir.
Eğer suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o mal onun elinden çıkar, yahut maldan menfaat göremez. Bir kova ile bostan suladığını gören bir kimse bir kadınla evlenir. Eski bir kuyuya kovasını sarkıtıp hayvanları suladığını
gören kimse gösterdiği kuvveti ve çalışması nisbetinde din yahut dünya işlerinde bulunur. Bir kimse rüyada, kovayı kuyuya sarkıttığını görse, kovayı kuyudan çıkardığında sarfettiği kuvvet nisbetince bulunduğu işte dünyalığa
ulaşır. Kova ile kuyudan su çıkanp onunla yıkandığını gören kimse hapis ise hapislikten kurtulur ve halk kendisine gıpta eder. Hanımı hamile olan bir kimse kovasını kuyuya sarkıttığım görse, erkek bir çocuğu olur. Hanımı hamile değilse, rızık talebinde bulunur. Hinde kova ve kuyudan su çıkarmak istediği halde kuyu üzerinde oturduğunu görmek, hayra işarettir ve mala işarettir. Bazen de kuyu, kadın ile tabir edilir.
Suya Kanmak
Bir kimsenin rüyada, susuzkeh suya kanması, çetinlikten
kolaylığa, ihtiyaçlarını gidermeye, fakirlikten zenginliğe, tövbe istiğfar etmeye, hastanın iyi eşmesin e, ilim ve amelden kaçırdığı şeylere kavuşmasına ve dinin salahına işarettir.Bir kimsenin rüyada kendisini suya kanmış olarak görmesi, dininin saglamlıgına ve dogruluguna işarettir.
Suya Dalmak
Rüyada suya dalmak, casusa, menfaata ve rızıklara işarettir.Su Değirmeni
Buğday öğütülen değirmeni görmek, ilim merkezi ve
mahkemeye işarettir. Çünkü değirmen, insanların girip çıktığı, ölçek, terazi adalet ve insafın olduğu bir yerdir. Değirmen görmek, öğütülen şeyden biraz alındığından dolayı rızka ve kazanca işarettir.
Değirmen taşların birbirleri üzerinde olması ve aralarından un çıkmasından dolayı birleşmelerinden çocuk hasıl olan karı-kocaya işarettir.
Bazen, değirmen, üzüntü, keder, sıkıntı ve baş ağrısına, bazen de su çekilen dolaba işarettir. Değirmende insan ögütülüyorsa fitneye ve ölüme işarettir.
Rüyada görülen değirmen, yenilmeyen şeyleri öğütürse, kıtlık ve pahalılık olacağına işarettir. Rüyada görülen değirmenin unu çok olur, anbar ve mahzenleri doldurursa, rızka, ziraatın gelişmesine, ucuzluğa, hastalıktan şifa
bulmaya işarettir. Yaban kirazı, çöğen otu, acı bakla ve kına ağacı gibi şeyleri ögüten değirmeni görmek, temizliğe, üzüntü, keder ve hastalıkların gitmesine, borçları ödemeye işarettir.
Su Köpüğü
Rüyada su köpüğü görmek, kendisiyle faydalı olan bir şeye
işarettir. Su köpüğü, sahibine taaccüp veren, kendisinin kıymeti olmayan bir maldır. Bundan dolayı rüyada su köpüğüne rastgeldiğini gören kimse, kendisinde hayır ve fayda olmayan bir mala isabet eder.
Suya Düşmek
Rüyada derin bir suya düştüğünü ve tam dibine kavuşamadığını
gören kimse, pek fazla dünyalık elde ederek zengin olur. Çünkü dünya derin bir denizdir. Bazı tabirciler de, o kimse büyük bir zatın işlerinde bulunur, dediler. Rüyada suya düştüğünü gören kimse, sevinç ve nimete erişir.
Sur Kapıları
Rüyada büyük sokak veya sur kapılarının tabiri, şehir ve kasaba kapılarının tabiri gibidir. Bundan dolayı bir kimsenin gündüz vakti bu kapıları kapanmış olarak görmesi, şehrin kapılarının kapanmasını icab ettirecek bir surette şehirde bir hadisenin olmasına işarettir. Bazen de bu
kapıları görmek, rüya sahibinin barındığı meskenine işarettir.
Bu kapılar yenilik ve eskilik gibi şeylerden meydana gelen durum zikredilen şeylere ait olur. Bu büyük kapılara girmek, tüccarın ticaretine yahut bir valinin vilayetine yahut bir meslek sahibine işarettir.
Bir kimse açık ve büyük bir kapı görse o kimse bir işçinin işine girer.
Sulh Olmak (barış Yapmak)
Rüyada yapılan sulh, düşmanlık ve mücadeleye işarettir. Bundan dolayı rüyada düşmanıyla sulh yaptığını gören kimse, düşmanıyla iyice düşman olmasına işarettir. Rüyada borç ödeme olmadan tanıdığı veya tanımadığı bir kimseyi sulh yapmaya çağırdığını görse, o kimse sapıklık içinde
kalmış bir kimseyi hidayete çağırır.