Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Çadır Rüya Tabirleri:Çadır
Rüyada çadır kurmak güzel bir olayın pek yakında meydana geleceğine ve bir işin sonuçlanacağına işaret eder. Çadırdan içeri girmek ummadığınız birinden bir kötülük göreceğinizi belirtir. Çadırda uyumak sevdiğinden haber geleceğini belirtir.Çadır
Bu rüyalar birkaç şekilde yorumlanır. Çadır kuran erkek yakında iş sahibi olur, eli ekmek tutar. Çadırı toplayan erkek ise, kendi işini kurar. Çadır ne kadar büyükse o kadar iyidir.Çadır
Rüyada büyük bir çadır kurulduğunu gören kimse, büyük güce ve imkana sahip olur. işi ve arzusu kuvvetli olur.

Bazı tabirciler büyük bir çadırı olduğunu gören kimse, şehidlerin kabirlerini ziyaret eder ve onlara hayırlı dua eder. Bazan o kimse şehid olarak dünyadan göçer.

Büyük bir çadırı bir sahrada veya bir yerde yahut çayırlık ve çimenlik bir yerde görse, o yerde bir şehid olduğuna işarettir.

Bir kimse büyük çadırlara malik olsa yahut birisinin altında gölgelense o kimsenin şükründen aciz kalacağı bir nimetle nimetlenmesine işarettir.

Tanımadığı büyük çadır perde ve kubbelerin renkleri yeşil veya beyaz olduğu takdirde iyiliğe, şehitliğe işarettir.

Rüyada görülen çadır, yolculuğa, kabre yahut zevceye veya eve işarettir. Çadırların çokluğu bulutlara işarettir. Bir kimse kendisine bir çadır kurulduğunu görse devlet başkanı ise otoritesi artar. Eğer orduya mensupsa biryere tayin edilir. Tüccar ise yolculuca çıkar hayır ve şerefe ve iyi bir hizmetciye işarettir.

Kendi çadırının yarımda beyaz bir çadır görse, o kimse iyilikle emreden kötülükten nehyeden ve büyük günahtan tevbe eden bir adam oiduğuna işarettir.

Rüyada görülen çadır, ona giren kimse yahut kendisine mahsus olarak kurulan kimse için mülke işarettir. Eğer mülke ehil ve layık denilse izzet ve yüksekliğe işarettir.

Rüyada görülen ve bilinmeyen beyaz çadırlar şehitlerin kabirleridirler. Yeşil çadırlann da tabiri böyledir.

Bir kimse bir çadırdan ayrılmak suretiyle çıksa o kimse devletten çıkar İşten ahlarak yardımcılarından ayrılır,

Kendi çadırını dürülüp toplanmış görse, ömrünün tükenmesine işarettir.
Çadırcı
Rüyada çadırcıyı görmek, hareket ve yolculuğa, Bazen de kabirlere işarettir. Çadırcıyı görmek bekar olan kimsenin evlenmesidir.