Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Çakmak Rüya Tabirleri:Çakmak
Rüyada ateş çakmak, sıhhat ve hakikati meydana çıkıncaya değin bir işi teftiş etmeye işarettir.

Bir kadın rüyada çakmak taşı çaktığım ve ateş tutuşturduğunu ve üflemesiyle ateşin parladığını görse, o kadın erkek bir çocuk doğurur.
Bir kimse taşı tasa vurarak ondan ateş ve kıvılcım çıktığını görse, kalbi katı iki kimse birbirleriyle şiddetli olarak kavga ederler, insanlar da onlara bakar.
Bazı tabirciler de, çakmak taşı çakmak, bekar için evlenmeye, ateşin çıkması hanımının hamileliğine ve onlardan meydana gelecek çocuğa işaret eder. Bazen de, çakmak taşı çakmak, kan koca, iki düşman ve iki ortak
arasında meydana gelecek kötü durum demektir.
Çakmaktan çıkacak ateş bir elbise veya vücudu yaksa. o evde mal, ırz veya vücudda vaki olacak bir zarara işarettir.
Çakmak
Rüyada yanan bir çakmak görülmüşse, istenilen şeylerin gerçekleşeceğine işarettir. Eğer çakmak uğraşıldığı halde yanmıyorsa, hayal kırıklığı olacak demektir.