Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Ödünç Rüya Tabirleri:Ödünç
Bir kimse rüyada kendisine kıymetli bir şeyin ödünç verildiğini görse, ödünç aldığı şeyin kıymetince bir borca işarettir.
Bir kimse rüyada ödünç bir şey verdiğini görse, bazen bu rüya ödünç verdiği şeyin kıymetince, o kimsenin menfaat görmesine işarettir. Bazen ödünç bilinmeyen bir zamanda dünyanın kendisine yönelmesine, bazen de fitne çıkması korkusundan dolayı sakınılması lazım gelen ayıba işarettir.
Rüyada istenen ve güzel olan bir şeyi ödünç olarak aldığını veya verdiğini gören kimse, devamlı olmayan bir hayra nail olur. ödünç olan şey, istemim eyen ve çirkin bir şey ise, o kimseye devamı olmayan bir fenalık isabet eder.
Ödünç
Rüyada ödünç bir şey vermek; ödünç verdiğiniz kişiye muhtaç olacağınıza,kıymetli bir şeyi ödünç vermek; ayrılmaya, hasta birinin birinden ödünç bir şey istemesi; hastalığının artacağına, istediği ödüncü alması; öleceğine işarettir.Ödünç Vermek
Rüyada ödünç vermek, ödünç veren kimse tarafından ödünç
alan şahsa verilecek sadakaya, veya ödünç alan kimsenin, sıkıntıdan dolayı ödünç verene ihtiyacını arzetmesine işarettir.
Ödünç vermek, günahkar için tövbe etmeye, kafirin müslüman ve fakirinde zengin olmasına işarettir. Rüyada kıymetli bir şeyi. ödünç olarak vermek, kulun Allah (C.C.) rızası için iyilikte bulunmaya işarettir.
Allah (C.C.) rızası için borç verdiğini gören kimse, cihat uğrunda para sarfeder. Hasta olan bir kimse rüyada ödünç istediğini görse, ona isabet edecek şiddete, ödünç almak istediği şeyi aldığını görse, öleceğine işarettir.
Bir kimse rüyada ödünç aldığı adamın öldüğünü görse, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Ödünç Vermek
Para ve eşyayı başkasına ödünç olarak vermek, bir fakire sadaka vermekle yorumlanır. Ödünç, asiler için tövbeye; kafir için İslama; fakirler için zenginliğe işarettir. Ödünç para istediğini görmesi ona isabet edecek bir hastalık veya şiddete işarettir.