Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Cenaze Rüya Tabirleri:Cenaze
Bazı tabirciler, cenaze münafık bir kimsedir ki, onun yüzünden kötü ve millet helak olur dediler.

Bir kimse kendisinin tabut üzerine konulduğunu halbuki hiç kimsenin kendisini yüklenmediğini görse hapsedilir. Tabutu ve cenazeyi yüklendiklerini görse, güç ve otoriite sahibi bir kimeseye tabi ve ondan mala nail olmakla menfaatlanır.

Birtakım cenazelerin bilinen kabirlere doğru götürüldüklerini görmek, ehil ve erbabına vasıl olacak bir hakka işarettir. Bir çok cenazelerin bir yere konulduğunu görmek ise, o yer halkının günah ve zina ile çok meşgul olmalanna işarettir. Kendisinin bir cenazeye yüklendiğini gören kimse haram mal sahibi olur. Bir kadın kendisinin öldüğünü görse evlenir. Eğer evli ise dini bozuk olur.
Bir sokakta cenaze görülmesi, o sokaktaki dükkanlarda bulunan eşyanın satılmasına işarettir.

Rüyada tabut üzerine konulmak tabutun kıymeti nispetinde rütbeye yahut deniz ve kara yolculuQuna işarettir.
Cenazenin arkasından gittiğini gören kimse dini bozuk olur.
Kendisini naaş ve tabut üzerinde gören kimsenin malı çok olur.
Bir kimse kendisinin kaldırılıp tabut üzerine konulduğunu ve bir takım kimselerin onu omuzladıklarını görse, o kimse halkın lideri olur.
Bir cenazenin havada gittiğini gören kimse bir ileri gelen veya bir alimin ölmesinden dolayı müşkilata girer. Yahut, kıymetli ve meziyet sahibi bir kimse gurbette yahut harpte vefat eder.

Cenazeyi kaldıran kimse, sevap kazanacağına alamettir.
Cenaze
Rüyada cenaze görmek iyidir. Bir cenaze gören kişi uzun zamandır haber alamadığı biriyle karşılaşır demektir. Cenazeye katılan kişi hayatında güzel bir yenilikler yapar anlamındadır. Kendi tabutunu görmek ise mal ve para kazanılacağının haberidir.Cenaze
Rüyada cenaze alayını takip etmek; Yeni bir hayat kurmaya, yeni bir eşle tanışarak çocuk sahibi olmaya, cenazede kalabalık görmek; cenaze sahibinin bir işte en üst düzeye geleceğine, cenazenin uçtuğunu görmek; o civardan önemli birinin öleceğine,cenazenin bir yere bırakılmış olduğunu görmek; ölü tanıdık değil ise rüyayı görenin hapis yatacağına, cenaze taşımak; yüksek mevkide bir insan ile tanışarak ondan fayda görmeye, cenaze arkasından ağladığını görmek; sonunun iyi olacağına, cenaze işleri ile uğraşmak; görenin düğün hazırlıklarına girişeceğine işarettir.Cenaze
Sanılanın aksine cenaze rüyası iyidir. Bir cenaze gören kimse çoktandır haber alamadığı biriyle yüz yüze gelir. Bir cenaze törenine katılan kimse, yaşantısında güzel bir değişiklik yapar.