Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Ekmekçi Rüya Tabirleri:Ekmekçi
Rüyada ekmekçiyi görmek korkudan emin olmaya ve geçimin genişligine işarettir.

Bazen ekmekçi çocuğa ve ekmekçi olduğunu gören, büyük mala ve ucuzluğa erişir. Ekmekçiden ekmek aldığını gören kimse bolluk içinde olur. Ekmekçi şerefli ve mütevazi kimselere iyilik yapan kudretli bir amirdir. Kendisine zarar vermeyecek şeyde ona iltica edenleri faydalı şeylere ve helal olan işlere yöneltir. Ekmekçiden ekmek aldığını görse iyi geçinir ve üzüntüsü gider.