Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Rehin Rüya Tabirleri:Rehin
Bir kimsenin rüyada kendisini bir yerde rehin olarak görmesi, onun çok günah işlemesine ve kötü ameli sebebiyle cehennemde hapis edileceğine işarettir.
Yanma rehin olarak bir şeyin bıraktığını gören kimse, başkasına zulmeder. Rehin bırakan kimse, bıraktığı rehini verinceye kadar o adamdan onu ister.
Rehin olarak görülmek, zillet ve rezilliğe muttali olmaya; kalbini birisinin sevgisiyle meşgul etmeye işarettir.

Bir kimse rüyada, güzel bir şeyi kötü bir şey karşılığında rehin etse o kimse hakir bir şahsın muhabbetinde müptela olur ve bununla o kimsenin yüce kadri mahvolur.
Bazen de rehin, rehin bırakanın rehin bırakılan üzerine suizanına, bazen de yolculuğa işarettir.
Rehin
Rüyada herhengi bir eşyayı rehin bıraktığını görmek; harcamalarınıza dikkat etmediğiniz sürece para konusunda sıkıntı çekeceğinize işarettir.