Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Vedalaşma Rüya Tabirleri:Vedalaşma
Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, hanımını boşamaya,
hastanın ölümüne, yahut bir vatandan diğer vatana göç etmeye, yahut bir sanattan diğer bir sanata geçmeye işarettir.
Rüyada hanımından vedalaştığını gören kimse hanımını boşar.
Bazıları da demişlerdir ki, rüyada vedalaşmak, veda edenin ölmesi veya herhangi bir sebeple ayrılmasına işarettir. Vedalaşmak, iki ortağın ayrılmasına, valinin azline ve tüccarın zarara uğramasına işarettir.
Bazı tabirciler ise vedalaşmanın güzel olduğunu söylemişlerdir. Buna göre vedalaşmak, boşadığı kadına tekrar dönmeye, ortakların anlaşmasına, tüccarın kazancına, valinin vazifesine dönmesine ve hastanın iyileşmesine
işarettir. Bazı tabirciler de, rüyada veda selamı vermek, işiten ve söyleyen için çok iyi değildir. Yine vedalaşmak, evlenmek isteyen kimsenin evlenememesine, ortakların ayrılmasına ve hasta kimsenin ölümüne işarettir.
Vedalaşmak
Rüyada vedalaşmak, hasta için onun ölümüne işarettir.
Vedalaşmak hanımını boşamaya, yolculuğa ve vedalaştığı yerin kıymetince hayır ve serden veya zenginlik ve fakirlik gibi insanın bulunduğu durumundan ayrılmasına işarettir. Veda, boşadığı hanımına yeniden dönmeye, tüccarın ticaretine ve memuriyetten alınmış bir kimsenin tekrar
vazifesine alınmasına işarettir. Vedalaşmak, yolcunun gelmesine de işarettir.
Bazen vedalaşmak, sevgi ve dostluğa veya ağlamak ve ayrılığa, bazen de vedalaşmak hastanın şifa bulmasına işarettir.