Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Zırh Rüya Tabirleri:Zırh
Sizi her konuda destekleyecek, başınız her sıkıştığında yardım edecek dostlara sahip olduğunuzu işaret eder.Zırh
Rüyada görülen zırh, düşmandan muhafazaya işarettir. Bir kimse zırh dokuduğunu görse, kuvvetli bir ev yapar. İnsanın kendi üzerinde gördüğü zırh, kaledir. Kendisinin zırh giydiğini gören kimse, kuvvetli bir şehir veya
nahiyenin büyük bir memuru olur. işten atılmaktan emin ve üzüntüden kurtulur. Rüyayı gören tüccar ise, bulunduğu ticaretten kendisine ait olacak fayda ve fazlalığa ve emniyette olmasına işarettir. Eğer dost ise, kendisindcn
yardım talebinde bulunan kimseler için cömert ve yardımcı ve kendisine iltica edenleri koruyup muhafaza eden birisi olduğuna işarettir.
Zırh, kuvvetli ve babasının yardımına koşan bir çocuktur.
Zırh, onu giyen kimse için anlatıldığı gibi bir adamdan isabet edecek ve onu genişlik ve sıkıntılı anlarda muhafaza edecek ve hilecilerin hilesinden onu kurtaracak bir nimettir. Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir
gömlek olduğunu görmesi, dinin korunmasına işarettir. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir zırh giyse o kimse mal ve mülk elde eder. Zırh korkudan emin olmağa ve hanımın hayatına, mal ve menfaate işarettir. Zırh kadın için örtü veya kendisini koruyan kocadır.
Zırh devlet ve saltanata nail olmaktır. Rüyada giyilen zırh, yardımcı erkek kardeşe, yahut şefkatli bir çocuğa işarettir. Bazıları, zırh mal ve mülktür.
Zırhçı
Rüyada zırhçı görmek, çetin ve müşkil işleri kolaşlaştırmaya ve niye ettiği şey hakkında meydana gelecek yumuşaklığa, bekar için evlenmeye işarettir.
Zırh yapan, halka edeb ve ilim öğreten ve onlara iyi ahlakı gösteren ve kendisinde nifak bulunan bir kimsedir Rüyada zırh yapan kimseyi görmek, halka ünsiyet ve ülfet etmeye, güzel söz söylemeye işarettir.
Rüyada zırh yapan kimseyi görmek, fakirlik şiddeti ve marifeti ile hakkı batıldan ayıran idareciye işarettir.