Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Zelzele Rüya Tabirleri:Zelzele
Rüyada görülen zelzele korkuya işarettir. Bazıları da bilinen bir yerde meydana gelen zelzele bir yerden bir yere göç etmeye işarettir, dediler.
Rüyada herhangi bir dağın sarsıldığını veya yerinden ayrıldıktan sonra tekrar yerine geldiğini görse, ora halkına şiddet ve korku isabet eder.
Bir kimse rüyada bir yerde zelzele olduğunu ve orada birtakım insanların yere battığını ve birtakımının da kurtulduğunu görse, devlet başkanı oraya gelir. Bazılan da bu rüya, şiddetli bir hastalığa işarettir, dediler.
Yer sarsıntısının olduğu yerde devlet başkanı halka zulmeder.
Bir kimse rüyada yerin sarsıldığını görse, o kimsenin iş ve geçiminde, meydana gelecek canlılığa işarettir. Rüyada yerin sarsıldığını görse, bir taraftan o yere inecek belaya yahut orada meydana gelecek dolu, kıtlık veya şiddetli korkuya işarettir. Rüyada görülen zelzele feryat etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işarettir. Bazen de zelzele hastalık sebebiyle ölümden kurtulmakla beraberi halkın düşeceği izdırap ve kedere, eğer duvarlar yıkılırsa öleceğine işarettir.
Bazen de zelzele, rüyayı gören şahsın öleceğine işarettir.
Rüyada kıtlık olan bir yerde meydana gelen zelzele ziraatle o yerleri ihya etmeye ve denizde yolculuk yapmaya, dans, oyun ve deniz yolculuğunu terketmeye, hanımlar tarafından görülecek sıkıntıya işarettir.
Rüyada görülen zelzele, eğer bostanda olursa mahsulatın çok olacağına ve yaz yemişlerinin bolluğuna işarettir.
Zelzele köyde meydana gelecek fitnelere işarettir.
Zelzele
Başınıza çok büyük belalar geleceğine işaret eder. Çok kötü bir rüyadır.Zelzele
Rüyada zekzele olduğunu görmek; azap ve kedere düşeceğinize işarettir.