Ruya Tabileri Ruyalar Sozlugu  Tabiri

Rüya tabiri arama:Yara Rüya Tabirleri:Yara
Vücudunun bazı azasında yara olduğunu görse, tabir, yaranın görüldüğü azaya göre yapılır. Şöyle ki: Yara göğüste ve kalpte olursa, erkek ve kadınların gençleri hakkında aşka, ihtiyarlar hakkında da üzüntü ve kedere işarettir. Yara sağ elinin baş parmağında olursa, rüya sahibinin üzerine
tazim gelecek borca ve onun aleyhinde yazılacak protesto ve üzüntüye işarettir. Kendisinde yara olup aktığını gören kimsenin üzerinde bir borç vardır. Her akıcı yara, rüya sahibinin nafakası ve ihtiyacı için çalışması lazım
gelen şeydir. Bir kimsenin vücudunda veya kamında gördüğü yarası ve ondan kanın çıkması, rüya sahibinin malına isabet edecek zarara yahut onun hakkında rahatsız edici bir sözün söylenmesine işarettir ve söylenen sözden dolayı kendisine sevap gelir. Sağ elinin parmağındaki yara, üzerinde kalacak borca işarettir.
Yara
Rüyada yara genel olarak para kazanmak zengin olmak sayılır. Rüyada bir erkek kendisini yaralamış gördüyse yakınları onu hatalı işlere atılmaktan kurtaracaklar demektir. Rüyayı bir kadın görüyorsa, sevgilisi veya kocası tarafından aldatıldığına işaret eder.Yara
Rüyada yara görmek; hırsızlık ve ihanete, yaralandığını görmek; hastalığa, bir tarafınızı yaralı görmek; bir aşk yarası alacağınıza, boş olan kalbinizin dolacağına işarettir.Yarasa
Rüyada yarasa görmek, hırsızlık gibi kötü bir işten dolayı gizlenmeye ve haberleri dinlemeye işarettir. Bazen de, nimetlerin elden gitmesine ve alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, bazı kere de Sünnet-i Seniyyeyi icra etmeye ve delilleri açıklamaya işarettir. Rüyada görülen yarasa, ibadet sahibi bir kimsedir. Yarasa, işsizlik tenbellik ve korkunun gitmesine işarettir.
Rüyada yarasa görmek, gebe kadınlar için hayırdır. Kara ve deniz yolcusu için yarasa iyi değildir. Yarasa girdiği görülen yerin harap otmasına işarettir.
Yarasa, ne yapacağını şaşırmış zalim bir adama işarettir.
Yarasa
Rüyada yarasa görmek, aslında kötü şansa, hastalığa yakalanmaya ve tehlikeye yorumlanır. Ancak yarasa görmek amacınıza ulaşmak için çok emek harcamanız gerekir şeklinde de yorumlanabilir. Rüyada yarasa görmek, kötü işlere atılmaya ve yaşamda kötü değişiklikler yapmaya yorumlanır. Beyaz yarasa ölüme yorulur.Yaralamak
Rüyada bir kimseyi yaralamak, eğer o kimseden korktuğundan
dolayı ise yaralayan üzüntü ve kedere, yaralanan kimse de musibete düşer.
Bir kimse rüyada bir insan yaralasa, yaralanan kimseye yaralayan tarafından bir musibet erişir ve bu durum yaralananın düşmanlığını icab ettirir.
Yaralanmak
Bir kimse rüyada bedenini yaralanmış görse, çalışması ile eline geçecek mala işarettir.
Eğer sağ elinin yaralandığını görse, erkeklerden kendisine yakın olanlardan, sol eli yaralı ise kadın akrabaları tarafından istifade edeceği mala işarettir.
Sol ayağın yaralanması, o kimsenin ekin ve ziraat vasıtası ile elde edeceği maldır. Eğer yara ökçesinde ise, çocuğu tarafından nail olacağı mala işarettir. Kendisinin yaralandığını, halbuki yarasından kan akmadığını gören
kimse, kendisine ait olan fazilet ve meziyete yaklaşmıştır.
Yaralansa o yarasından da kan aksa, eline mal geçer ve o malın eseri o kimsede belli olur. Sol elinin yaralandığını görse o kimsenin askeri fazlalaşır ve iki misline çıkar. Sağ elinin yaralandığını görse, elinde bulunan şey, mal ve mülkü fazialaşır ve iki misline çıkar.
Bedeninden yaralandığını görenin malı fazlalaşır ve iki misline çıkar. Bacağından yaralandığını görenin aşiret ve kabilesi çok olur.
Baldırından yaralandığını görenin ömrü kat kat ziyadeleşir.
iki ayaklarından yaralandığını görse onun memleketinde sebatı, devamı ve saltanatı uzun olur. Bir kimseyi rüyada diğer birisi yaralasa, yaralayan kimse diğerine musallat olur ve ona hakkı tebliğ etmeye çalışır.
Yaralandığı yaradan kan çıksa, yaralayan günahkar olur ve yaralanan kimse sevaba nail olur. Bir kimse rüyada bir kafiri yaraladığını ve kan akıttığını görse, o kimse, kendisine düşmanlığı aşikare olan bir kimse üzerine
musallat olur ve ona hak söz söyler.
Bir kimse birisini yaralasa ve kan çıkmasa, yaralanan adam hakkında cevap veremeyeceği doğru bir söz söyler.
Bıçak veya demirden bir şeyle birisini yaraladığını gören kimse, diğerinin kötülüklerim izhar ve onda asla hayır olmadığına işarettir.
Bir kimsenin karnında yaralandığını görse, çocuğu ve çocuğunun çocuğu tarafından kendisine mal isabet eder.
Yaralama Diyeti
Rüyada yaralamaktan dolayı diyet vermek, düşmamnın
sevinmesi ve şöhrettir.
Bazen bu rüya, rüyayı görenin kötü bir duruma dönmesine, kadrinin yüce olmasına, bazen de namus hakkında iftira ile itham edilmesine işarettir.
Yaramaz Söz Söylemek
Rüyada yaramaz ve beyhude söz söyleyen kimseyi görmek, yaramaz söz söylemeye işarettir.